20-25.png

 
PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
          Giữ vững sự ổn định về chính trị, đảm bảo về quốc phòng an ninh, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng Mặt trận, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Chú trọng phát triển kinh tế bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp để đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, phát triển khu vực làng đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế tái nghèo. Đồng thời phát triển văn hóa đa dạng, phong phú và thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo, tăng tỷ lệ học sinh giỏi các cấp.
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT ĐẾN NĂM 2025
          Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp, ổn định; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng; thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của xã.
Các chỉ tiêu đến năm 2025 thực hiện hoàn thành, cần tiếp tục thực hiện đạt được mức cao hơn so với Nghị quyết, các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.
          1. Phát huy các tiềm năng, lợi thế trong và ngoài địa bàn, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nông thôn mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.
         2. Đầu tư tốt cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của xã nhà; ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phù hợp vào các lĩnh vực; chăm lo sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
          3. Xây dựng công tác quốc phòng quân sự địa phương vững mạnh; chủ động đảm bảo an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để xảy ra bất ngờ; giữ vững trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội.
        4. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025
          1. Về kinh tế
Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) bình quân 5 năm tăng 8,15%.
Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 là 512.7 tỷ đồng (giá hiện hành),
Trong đó:
- Nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm                              212.97 tỷ đồng;
- Công nghiệp - xây dựng chiếm                                    170,00 tỷ đồng;
- Dịch vụ - thương mại                                                   129.80 tỷ đồng;
Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 (theo giá hiện hành):
- Nông - lâm nghiệp - thủy sản                                                41,54%;
- Công nghiệp - xây dựng                                               33,15%;
- Dịch vụ - thương mại                                                   25,31%;
Tổng diện tích gieo trồng                                                         1153,2 ha;
Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt              94.7 triệu đồng/ha;
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt                  49,84 triệu đồng;
Thu ngân sách trên địa bàn xã bình quân hàng năm 3,92 tỷ đồng;
Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn                     258.3 tỷ đồng;
Số HTX được thành lập mới                                          01 Hợp tác xã
Số mô hình Nông hội được xây dựng                             02 mô hình
Số sản phẩm OCOP được công nhận                                      05 sản phẩm
          2. Về văn hóa  - xã hội
          Đến năm 2025 số thôn đạt chuẩn nông thôn mới là                3/7 thôn;
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm                                       1,5%;
Số lao động được giải quyết việc làm                                      1019 người;
Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) còn                           < 5,0%;
Giữ vững trường chuẩn Quốc gia 02 trường; huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường (Mẫu giáo: 98%; Tiểu học 99,8%; Trung học cơ sở: 97%).
Giữ vững xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế;
Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn                           12%;
Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đủ liều               100%; 01 Bác sỹ.
Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế/tổng số dân đạt      80 %;
Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 30 %;
Số thôn đạt chuẩn văn hóa                                             100%;
Tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh                           100%;
Tỉ lệ xử lý chất thải rắn                                                  96,7%;
Trồng rừng ngoài quy hoạch                                          06 ha;                                                                                                 Duy trì công sở đạt chuẩn văn hóa;                              
          3. Về quốc phòng, an ninh
          Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 100% các thôn không có hoạt động Fulro, không vượt biên trái phép, không biểu tình bạo loạn, không tái hoạt động Đêga. Phấn đấu đăng ký tuổi 17 và giao quân đạt 100%, đồng thời đảm bảo công tác huấn luyện quân sự và diễn tập đạt khá trở lên; hạn chế và giảm dần các vụ vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn.
            4.  Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
- Phấn đấu hàng năm Đảng bộ xã đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ yếu kém.
- Có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm tư cách và 19 điều đảng viên không được làm.
- Hàng năm, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 8% trở lên so với tổng số đảng viên.
-Thường xuyên củng cố các đoàn thể chính trị xã hội, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên: Hội Liên hiệp Phụ nữ: 75%, Hội Nông dân: 85%, Hội Liên hiệp Thanh niên: 68%, Hội Cựu Chiến binh: 95%, Công đoàn 100%.
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: xã Ia Rong - Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Rong - Chư Pưh
- Điện thoai: 0976052987 - Email: iarong.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Rmah Thanh, Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 31
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png