Thành tưu đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020 I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC<br /> 1. Về kinh tế<br /> - Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 là 6,41%. Cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2019 chuyển dịch đúng định hướng, Nông-Lâm nghiệp chiếm 47,95%; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp &ndash; Xây dựng chiếm 28,24%; Thương mại - dịch vụ chiếm 23,81%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 35 triệu đồng/người/năm.<br /> - Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp:&nbsp; Tiếp tục phát triển, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng đa dạng các loại cây như: Cà phê, cây ăn quả, Hồ tiêu vẫn là cây chủ lực giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 đạt 771,13 tỷ đồng; các chương trình hỗ trợ vốn, giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, được quan tâm thực hiện kịp thời, có hiệu quả.<br /> Tổng diện tích đất gieo trồng đến năm 2020 đạt 1092,9 ha (trong địa giới hành chính của xã) (tăng 125,4 ha so với năm 2015 ); sản lượng lương thực đạt 1.754,7tấn/năm, đạt 248,45 kg/người/năm (đạt 88,1% so với Nghị quyết Đại hội XIII). Nhân dân đã tích cực chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp sang trồng tái canh cây cà phê. Tập trung thâm canh cây cà phê, hồ tiêu và lúa nước, nền nông nghiệp trên địa bàn phát triển đúng định hướng.<br /> Chăn nuôi có sự phát triển tốt, tổng đàn gia súc hiện nay có 6.117 con, trong đó bò 1.898 con, heo 2.513 con, dê 1.706 con và gia cầm 4.217 con. Đã chỉ đạo tốt việc tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại, đảm bảo được 97%. Công tác phòng chống các loại dịch bệnh được chú trọng nên trong những năm qua không có dịch bệnh lớn xảy ra.<br /> - Thương mại &ndash; Dịch vụ: Tạo điều kiện thuận lợi để các hộ phát triển kinh doanh ngành nghề, mặt khác tạo thuận lợi để lao động tham gia các dịch vụ khác ngoài địa phương, với 01 cây xăng, &nbsp;03 doanh nghiệp (tăng 01 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ) 12 cơ sở kinh doanh có trên 200 mặt hàng và gần 50 hộ kinh doanh cá thể ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chủ yếu kinh doanh, thu mua nông sản, kinh doanh lúa gạo, tạp hóa, nước giải khát và một số dịch vụ kinh doanh khác, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nhân dân.<br /> -Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục phát triển ổn định với quy mô vừa và nhỏ theo hướng mở rộng các loại hình ngành nghề, cơ sở sản xuất, các sản phẩm chủ yếu: may mặc, sản phẩm cơ khí cơ bản đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.<br /> - Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản: Nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản đã được chú trọng quản lý và khai thác. Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời, phù hợp với thực tế và định hướng phát triển của địa phương; Công tác cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ, đến nay đã làm thủ tục cấp mới trên địa bàn xã đạt 94,75%, điều chỉnh quy hoạch trung tâm xã, xây dựng bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch nông thôn mới.<br /> - Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, bộ mặt của xã có bước thay đổi đáng kể. Bằng các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, phát huy nội lực trong dân và các nguồn vốn khác. Một số thôn còn huy động nhân dân đóng góp tiền và ngày công để làm đường giao thông nội đồng, nội thôn đảm bảo không lầy lội trong mùa mưa.<br /> - Về thu - chi ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng ngân hàng: Công tác thu - chi ngân sách cũng có nhiều chuyển biến tích cực đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao; chi ngân sách đúng quy định, thực hiện tiết kiệm, đúng mục đích; tổng thu ngân sách trong 5 năm là 35,7 tỷ đồng, bình quân 7,14 tỷ/năm; chi ngân sách 34,54 tỷ.<br /> Các ngân hàng trên địa bàn huyện phối hợp tốt với địa phương đã giải ngân cho vay kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp với các loại hình đầu tư, kinh doanh và sản xuất cho nhân dân trong xã.<br /> - Về xây dựng nông thôn mới: Ban Chỉ đạo Nông thôn mới xã tiến hành xây dựng hoàn chỉnh đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đã hưởng ứng phong trào &ldquo;Gia Lai chung sức xây dựng Nông thôn mới&rdquo;, &ldquo;Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh&rdquo;<br /> Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đến nay xã đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới, báo cáo cấp trên về thẩm định và được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019. Tổng các nguồn lực đầu tư qua 5 năm để xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã là 13,059 tỷ đồng.[1]<br /> 2.Văn hóa - Xã hội<br /> - Giáo dục và Đào tạo: Có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những&nbsp; kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học trên địa bàn. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao; công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội hóa giáo dục được triển khai có hiệu quả. Nhờ đó, xã đã duy trì tính bền vững phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100% (đạt Nghị quyết Đại hội XIII ); tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 95,5% (đạt so với Nghị quyết Đại hội XIII[2]); 02 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt Nghị quyết Đại hội XIII)[3]. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn được quan tâm thường xuyên, đã phối hợp với Phòng nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chư Pưh, trường Dạy nghề Gia Lai mở nhiều lớp đào tạo nghề nông thôn như: Tin học, May mặc, Kỹ thuật chăm sóc Cà phê, hồ tiêu .. với tổng số 250 lượt học viên tham gia.<br /> - Y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư từ các chương trình của Trung ương, tỉnh, huyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; các chương trình y tế quốc gia và phòng chống dịch bệnh được tiến hành thường xuyên, đầy đủ, không để xảy ra dịch bệnh. Công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em và truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình đạt nhiều kết quả tích cực, 98% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ (đạt 100% Nghị quyết Đại hội XIII).<br /> Trạm y tế xã thực hiện tốt công tác chuyên môn và đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 100% (đạt NQ Đại hội XIII); thực hiện tốt công tác xã hội hoá y tế quốc gia, y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS với gần 3.560 lượt người tham gia. Công tác kiểm tra, nhắc nhở về vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát tình hình dịch bệnh được triển khai tốt. Đội ngũ nhân viên y tế cơ bản đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, có 4150 lượt người khám và điều trị tại trạm. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn ở cộng đồng, phát tờ rơi về các chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả có 351 người/năm thực hiện các biện pháp tránh thai; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng là 19,36% (chưa đạt Nghị quyết Đại hội XIII là 17,5%). Tỷ lệ&nbsp; tăng dân số tự nhiên là: 1,7% (không đạt so với Nghị quyết Đại hội XIII là 1,5%).<br /> -Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao: Đã tập trung tuyên truyền các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương. Các phong trào văn hoá, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển về quy mô và chất lượng, gắn với thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và chương trình xây dựng Nông thôn mới; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, công sở văn hóa được triển khai có hiệu quả. Hiện nay có khoảng 95% hộ gia đình có các phương tiện nghe nhìn, 100% số hộ dân sử dụng điện sinh hoạt để phục sản xuất. Đến nay toàn xã có 6/7 thôn văn hoá (không đạt so với Nghị quyết XIII là 7/7), và 1.254 hộ gia đình văn hóa, chiếm 83,66% (tăng 391 hộ so với đầu nhiệm kỳ); 1 công sở văn hóa; 7/7 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng[4].<br /> Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, tham gia Hội thao Mừng Đảng-mừng Xuân do Huyện ủy tổ chức. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ 2[5]. Trong 5 năm qua các nguồn lực chi cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các giải thể dục thể thao là 2.5 tỷ đồng.<br /> - Công tác lao động thương binh xã hội và giảm nghèo: Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, đã huy động có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn cho công tác giảm nghèo[6]. Đến nay xã còn 86 hộ nghèo chiếm 5,74% (vượt so với Nghị quyết XIII là 8,59%)và 169 hộ cận nghèo chiếm 11,27%[7].<br /> Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công, rà soát chính sách ưu đãi, chương trình chăm sóc người có công với nước, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng quà đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, bệnh binh, người có công, đối tượng cộng đồng[8].<br /> - Công tác Dân tộc-Tôn giáo: Thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo và các quy định về lãnh đạo, quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo trong tình hình mới, vận động các tín đồ chấp hành, sinh hoạt và sống &ldquo;tốt đời, đẹp đạo&rdquo;, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo. Hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà chùa Linh Quang, Nhà tờ Tin Lành Miền nam Việt Nam và các điểm nhóm nhân dịp lễ Phật đản, lễ Vu lan, Lễ Noel và các ngày lễ khác để thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương đến tôn giáo[9].<br /> - Hoạt động của các Hội đặc thù: Các hội đặc thù duy trì hoạt động thường xuyên góp phần vào công tác an sinh xã hội. Hiện nay Hội Người cao tuổi có 73 hội viên, Hội Chữ thập đỏ với 65 hội viên, Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN 10 hội viên, Hội Khuyến học với 906 hội viên.<br /> 3. Về quốc phòng - an ninh<br /> - Về quốc phòng - quân sự địa phương<br /> &nbsp;Lãnh đạo chính quyền, Chi bộ Quân sự xã hàng năm xây dựng và triển khai các nghị quyết chuyên đề về đảm bảo công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các đợt cao điểm về an ninh chính trị. Hàng năm tổ chức điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch chiến đấu bảo vệ mục tiêu. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân, dự bị động viên cho 72 lượt đồng chí; lãnh đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2017 đạt loại khá. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được tiến hành thường xuyên[10]. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao (đạt so với Nghị quyết Đại hội XIII);<br /> Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu giao; bình quân mỗi năm kết nạp 20 đồng chí, cho ra 20 đồng chí[11]; lực lượng dân quân hiện nay là 72 đồng chí đạt 1,15% so với dân số, đảm bảo tỷ lệ luân phiên theo quy định[12].<br /> Đăng ký cho thanh niên tuổi 17 luôn đạt 100% (đạt Nghị quyết Đại hội XIII); Trong 5 năm đã giao được 62 công dân nhập ngũ, đạt 100% nghị quyết hàng năm (đạt Nghị quyết Đại hội XIII)<br /> - Về An ninh<br /> + Tình hình an ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã trong thời gian qua cơ bản được giữ vững. Song, còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, bọn phản động ở nước ngoài gia tăng các hoạt động liên lạc, móc nối với số cầm đầu, cốt cán bên trong mua sắm phương tiện liên lạc, củng cố tổ chức, tập hợp lực lượng, mở rộng địa bàn và tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước ta. Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thành lập các tổ công tác ở các thôn, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách địa bàn, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh ngay từ thôn[13]. Lãnh đạo chính quyền, các thôn tổ chức phát động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Tăng cường củng cố lực lượng Công an xã và ở thôn để nắm chắc tình hình trên địa bàn, chủ động tham mưu và tổ chức xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để trở thành điểm nóng; có kế hoạch phòng chống bạo loạn, biểu tình trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ và chú ý các vấn đề về an ninh tôn giáo. Bên cạnh đó, lập lại trật tự trên lĩnh vực văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý chắc các loại đối tượng, nhất là số được đặc xá tù tha về, có tiền án tiền sự. Phối hợp với cơ quan cấp trên trong việc phòng chống tội phạm.<br /> + Công tác quản lý hành chính: Công tác quản lý hành chính, thực hiện đúng Luật cư trú; trong 5 năm đã tiếp nhận 938 hồ sơ nhân hộ khẩu; xử phạt hành chính 45 trường hợp với số tiền 9 triệu đồng.<br /> + Tình hình an ninh tôn giáo: Nhìn chung, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn xã đã tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích của mình, chấp hành tốt các Chủ trương của Đảng và chính sách Pháp luật Nhà nước.<br /> + Trật tự an toàn xã hội: Cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn xảy ra các vụ việc phức tạp như: bắt giữ&nbsp; 01 vụ về mua bán pháo nổ và xử lý các tệ nạn xã hội và các vụ tranh chấp đất đai khác. Trong 5 năm có 21[14] vụ vi phạm pháp luật, giảm 27 vụ so với nhiệm kỳ trước.<br /> + Tình hình an ninh nông thôn: Tình hình an ninh ninh nông thôn ổn định, không có khiếu nại, tập trung đông người.<br /> + Tình hình Trật tự an toàn giao thông: Công tác an toàn giao thông được đảm bảo, từng bước ngăn chặn, kìm chế và kéo giảm về số vụ, số người chết và bị thương, song chưa thật sự bền vững, xảy ra 08 vụ tai nạn, làm chết 05 người, bị thương 07 người so với nhiệm kỳ trước giảm 31 vụ; giảm 05 người chết; giảm 19 người bị thương<br /> + Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc: Hiện nay xã có 10 tổ tự quản về ANTT và 02 tổ liên gia tự quản với tổng số 110 thành viên, có 02 Mô hình phòng chống tội phạm gồm Mô hình &ldquo;ánh sáng kết hợp tiếng kẻng an ninh và tổ tự quản về ANTT&rdquo; triển khai tại thôn Tao Klăh và Mô &quot;hình tiếng kẻng ANTT&rdquo; triển khai tại thôn Tao Ôr; thôn Khô Roa. Các Mô hình hiện&nbsp; đang phát huy hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.<br /> 4. Xây dựng hệ thống chính trị<br /> 4.1. Công tác xây dựng Đảng<br /> -Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.<br /> Đồng thời, ngay từ những năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã chỉ đạo hệ thống chính trị cụ thể hóa các Nghị quyết của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả; đã xây dựng Quy chế làm việc toàn khóa, Chương trình công tác toàn khóa, hàng năm và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII gắn nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ chính trị của từng lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi.<br /> - Công tác tổ chức và phát triển đảng: Tính đến nay, toàn Đảng bộ xã có 09 chi bộ trực thuộc, với 79 đảng viên. Hàng năm, tỷ lệ chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 76% trở lên; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20% trở lên. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ thôn theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy phân công các đồng chí Đảng ủy viên hàng tháng xuống dự sinh hoạt cùng với chi bộ thôn. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình và giúp các chi bộ từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 26 đảng viên (tỷ lệ phát triển đảng viên hàng năm vượt NQ Đại hội đề ra); chuyển đảng chính thức cho 26 đảng viên dự bị, đến nay tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã là 09 trong đó 4/7 chi bộ thôn có cấp ủy.<br /> Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2020-2022. Kiện toàn 11 chức danh bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc. Đề nghị bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác quy hoạch luôn gắn với đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đã cử 15 cán bộ, đảng viên đi học trung cấp chính trị, tạo điều kiện để 06 đồng chí tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn; 35 quần chúng học đối tượng Đảng, 26 đảng viên dự bị học lớp đảng viên mới và cử nhiều lượt cán bộ, đảng viên học lớp sơ cấp chính trị.<br /> - Công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng theo các hướng dẫn, quy định của Trung ương và các chương trình kiểm tra theo chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc Đảng bộ và đảng viên. Sau đại hội đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng và tham mưu Đảng ủy kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 20 lượt chi bộ và 59 lượt đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 03 đồng chí (trong đó: Khiển trách 03 đồng chí, cách chức 00, khai trừ 00 đồng chí).<br /> Công tác Dân vận của Đảng được tăng cường, thông qua Mặt trận, các đoàn thể các cấp, các ban ngành của xã, lực lượng vũ trang xã&hellip;thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình tư tưởng của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhiều mô hình Dân vận khéo được triển khai ở các đơn vị như mô hình &ldquo;con đường tự quản&rdquo;, mô hình &ldquo;con đường hoa&rdquo;, &hellip;.. Bên cạnh đó, công tác dân vận khối chính quyền được thực hiện ngày càng có hiệu quả thông qua công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tạo được sự đồng thuận và niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đặc biệt trong năm 2019, được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy đã chỉ đạo vận động nhân dân xóa 37 nhà tạm bợ, ổn định cuộc sống cho 97 hộ dân được sát nhập vào xã Ia Rong từ làng Kueng Đơn xã H&rsquo; Bông.<br /> 4.2. Công tác xây dựng chính quyền<br /> Sau Đại hội Đảng bộ xã, chính quyền xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Hoạt động của Hội đồng nhân dân được đổi mới cả về nội dung và phương thức. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, đã tổ chức thành công bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021 an toàn, tiết kiệm và đúng luật, đã bầu được 28 đại biểu HĐND xã. Sự phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và Thường trực Ủy ban MTTQ xã nhịp nhàng, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật.<br /> -Chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã<br /> HĐND xã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất là hoạt động giám sát và tổ chức các kỳ họp đúng luật, Thực hiện việc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, nhất là cấp xã theo quy định; nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri để giải quyết và đề nghị cấp trên giải quyết. Từ đó đã không ngừng nâng cao và phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. 01 Đại biểu miễn nhiệm do chuyển công tác, tổng số đại biểu HĐND xã đến nay là 27 đại biểu.<br /> -Công tác quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân xã<br /> UBND xã đã thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND và của cấp trên về việc quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH QP-AN đạt kết quả tốt. Xác định được vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, trên nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Chỉ đạo thực hiện Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, củng cố hoạt động bộ phận &ldquo;Một cửa&rdquo;, không gây phiền hà, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong quan hệ giải quyết công việc với cơ quan nhà nước; phối hợp tổ chức bầu cử và phê chuẩn bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn đúng quy định.<br /> 4.3. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể<br /> Hoạt động của Mặt trận, các Đoàn thể tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tập hợp khối đại đoàn kết trong toàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia đóng góp quỹ &ldquo;vì người nghèo&rdquo;, quỹ &ldquo;tình thương&rdquo;, quỹ &ldquo;nghĩa tình đồng đội&rdquo;[15] Đồng thời, phát huy vai trò của các già làng, thôn trưởng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín ở địa phương, các lực lượng cốt cán ở cơ sở tham gia vào công tác vận động quần chúng, giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân; kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận, Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Đoàn thanh niên, Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Hội phụ nữ, Đại hội Công đoàn.<br /> Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, xã hội cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong các ngày lễ lớn, trong đó có phong trào vận động &ldquo;Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh&rdquo;, &ldquo;Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa&rdquo; gắn với xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua của địa phương.<br /> Mặt trận các đoàn thể đã làm tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong 5 năm qua, Mặt trận và các đoàn thể, Công đoàn đã vận động được hơn 10.000m mở rộng các con đường liên thôn và nội thôn các đường nội đồng, vận động cá nhân hiến đất làm nhà sinh hoạt cộng đồng là 900m2, vận động vệ sinh môi trường, di giời hơn 300 chuồng gia súc xa nhà và hơn 600 hố xí chìm hợp vệ sinh.. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của Hội Phụ nữ là 75%, Hội&nbsp; Cựu chiến binh: 95%; Hội Nông dân 85%; Đoàn Thanh niên: 65%[16].<br /> 4.4. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng<br /> Tổ chức triển khai Nghị quyết TW4 khoá XI về &ldquo; một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay&rdquo; Nghị quyết TW 4 khoá XII &ldquo; về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển hoá&rdquo; trong nội bộ&rdquo; đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Từ những khuyết điểm hạn chế được phát hiện sau kiểm điểm, Đảng bộ xã đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục sửa chữa một số khuyết điểm (rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã, HĐND, UBND, UBMTTQ xã và các đoàn thể theo quy định); Nâng cao chất lượng các cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ xã. Cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh các biểu hiện chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền; đề xuất kiến nghị, giới thiệu với huyện bổ sung cán bộ ở các ban ngành còn khuyết. Đến nay, một số khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm được khắc phục, ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Từ đó ngày càng tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.<br /> 4.5. Kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh<br /> Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách&nbsp; Hồ Chí Minh trong các tổ chức quần chúng đã đi vào chiều sâu và có sức lan toả lớn góp phần phát huy tốt vai trò của lực lượng đoàn viên, hội viên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt đã phát huy tốt vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân, những vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân tộc, tôn giáo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của địa phương. Các tổ chức Đoàn, Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động có nề nếp và hiệu quả; kết quả phân loại tổ chức Hội đều đạt vững mạnh trở lên.<br /> Các tổ chức xã hội khác như: Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam...đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết các quyền lợi cho hội viên, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng trong lao động, học tập và xây dựng quê hương.<br /> Tổ chức Hội nghị sơ kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019. Tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.<br /> &nbsp;<br /> <br /> [1] + Trung ương: 12,335 tỉ đồng ( trong đó: Vốn Trái phiếu Chính phủ: 1,180 tỉ đồng; Vốn Đầu tư phát triển: 10,514 tỉ đồng; Vốn sự nghiệp: 0,641 tỉ đồng) Vốn nhân dân đóng góp: 0,724 tỉ đồng.<br /> [2] Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 95,5%, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học đạt 99,5%, bậc trung học cơ sở đạt 87%.<br /> [3] Trường đạt chuẩn quốc gia (trường Mẫu giáo Hoa Mai, Trường Tiểu học &ndash;THCS Trần Hưng Đạo). Quy mô trường lớp được đầu tư trong 5 năm như: xây mới 01 trường học, trang thiết bị dạy và học với kinh phí trên 13 tỷ đồng. Hiện nay xã có 01 trường mẫu giáo; 01 Trường Tiểu học và THCS và 01 nhóm lớp mầm non; có 07 cán bộ quản lý, 49 Giáo viên, công nhân viên chức. &nbsp;Tổng số 36 lớp học, với 1179 học sinh.<br /> &nbsp;<br /> [4] Tỷ lệ nhân dân treo cờ nhân các ngày lễ, tết của đất nước đạt trên 80%. Đã làm 320 m băng rôn khẩu hiệu và 21 tấm Pa nô. đài truyền thanh tiếp sóng trên 4.000 giờ và gần 200 giờ phát bản tin của xã. Tổ chức 24 lượt biểu diễn, giao lưu văn nghệ, hội thi, có 4000 lượt người xem. Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết 18/11, ra mắt văn hoá các thôn với 85% số hộ hưởng ứng. Tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân phát huy bản sắc văn hoá dân tộc<br /> [5] Với 6 môn, có 200 lượt vận động viên thi đấu, thu hút 2.000 lượt người cổ vũ.<br /> [6] Nhận và cấp 2.892 kg giống cây lương thực và 12.850 kg phân NPK cho 450 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách và hộ thoát nghèo theo chương trình giảm nghèo bền vững; 114.700 kg muối cho 4460 lượt hộ đồng bào DTTS và người kinh nghèo; cấp 80 con bò cho 80 hộ theo chương trình giảm nghèo bền vững. Cấp phát 33.180 kg gạo cho 935 lượt hộ có nguy cơ thiếu đói giáp hạt, không để hộ nào đói trong dịp tết.<br /> [7] Tổng số hộ nghèo trên toàn xã năm 2016: 356 hộ/1.816 khẩu, chiếm 29,59%; hộ cận nghèo là 300 hộ/1.528 khẩu, chiếm 24,94%.&nbsp; Hộ nghèo năm 2017: 211 hộ, chiếm 16,34%; hộ cận nghèo 221 hộ, chiếm 17,11%; Hộ nghèo năm 2018: 140 hộ, chiếm 9,9%; hộ cận nghèo:186 hộ, chiếm 13,5 %<br /> [8] chi trả chế độ đầy đủ cho 63 lượt đối tượng chính sách, 101 lượt đối tượng Bảo trợ xã hội.<br /> [9] Trong xã có 01 nhà thờ tin lành; 03 điểm nhóm, Tổng số tín đồ tôn giáo: 737hộ, 3009 khẩu. Chiếm 47,76 % dân số. Trong đó: hộ Jrai: 602 hộ, 2.420 khẩu. Số hộ là tín đồ đạo TLMNVN : 460 hộ, 1737 khẩu (Toàn bộ là là người Jrai).&nbsp;&nbsp; Số hộ là tín đồ đạo Thiên chúa giáo : 194 hộ, 846 khẩu. trong đó Jrai 113 hộ, 504 khẩu, còn lại là tín đồ người kinh.&nbsp; Số hộ là tín đồ đạo Phật giáo : 80 hộ, 395 khẩu. trong đó Jrai 29 hộ, 179 khẩu. Số hộ là tín đồ đạo Cao đài : 03 hộ, 13 khẩu (toàn bộ tín đồ là người Kinh).<br /> [10] Đã cử 39 lượt cán bộ đi bồi dưỡng thuộc các đối tượng 3 và 4.<br /> [11] Năm 2015: 17 đồng chí, Năm 2016: 17 đồng chí, Năm 2017: 18 đồng chí, Năm 2018: 18 đồng chí: Năm 2019: 18 đồng chí: Năm 2020: 25 đồng chí.<br /> [12] huấn luyện quân sự cho 348 lượt đ/c, có 100% đạt yêu cầu; bắn đạt thật có 32% đạt loại giỏi, 47% đạt khá 21% đạt yêu cầu.<br /> [13] Đối tượng giáo dục tại cộng đồng từ 38 đối tượng năm 2015 đến nay còn 6 đối tượng loại A= 6; đặc biệt không có đối tượng loại B, C. Đăng ký cư trú cho 11 lượt việt kiều về thăm thân nhân<br /> [14] Trộm cắp tài sản 15 vụ; gây rối trật tự công cộng 1 vụ; đánh người gây thương tích 02 vụ; mua bán pháo nổ 01 vụ; đánh bạc 01 vụ; ghi số đề 01 vụ.<br /> [15] Đóng góp quỹ: Nghĩa tình đồng đội: 7.120.000đ, nộp lên Hội cấp trên. Quỹ hội được:192.000.000đ (một trăm chín hai triệu đồng) bình quân 2.350.000đ / hội viên; Xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là 16 hộ, tỉnh đoàn 4 hộ, ban tuyên giáo tỉnh ủy 2 hộ,&nbsp; hội chử thập đỏ 2 hộ, sửa chửa xóa nhà dột nát 37 hộ, ngoài ra mặt trận xã đã nhận được sự hổ trợ từ cấp trên cứu trợ cho hộ nghèo gặp hoạn nạn khó khăn tổng số tiền là 40.000.000đ; xây dựng 01 ngôi nhà tình thương trị giá 40.000.000đ (Hội hỗ trợ 12.000.000) và 02 con bò, 01 con dê, 03 con heo tình thương với tổng trị giá 23.600.000đ cho 04 hộ hội viên phụ nữ nghèo; Xây dựng 02 tổ tự quản liên gia, trong đó 01 mô hình: &ldquo;ánh sáng &amp; tiếng kẻng an ninh&rdquo;, Mua 03 kẻng, 44 bộ dây, bóng điện thắp đường với tổng trị giá 6.450.000 đồng; xây dựng 01 khu vui chơi giành cho thiếu nhi tại trường TH &ndash; THCS Trần Hưng Đạo trị giá 20.000.000 đồng.<br /> [16] Toàn xã có 2.268 Đoàn viên, hội viên trong đó Hội Nông dân 1.000 hội viên; Phụ nữ 949 hội viên, Cựu chiến binh 80 hội viên, Đoàn thanh niên 205 đoàn viên. Công đoàn xã có 34 đoàn viên.<br /> &nbsp;

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: xã Ia Rong - Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: xã Ia Rong - Chư Pưh
- Điện thoai: 0976052987 - Email: iarong.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Rmah Thanh, Chủ tịch UBND xã
- Giấy phép: 09/GP-TĐT ngày 11/11/2020  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 38
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png