Trang chủ > Chuyên mục > Cải cách hành chính

Default news teaser image
Điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ
Với mục tiêu tiếp tục hướng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Một số điểm mới...

Default news teaser image
Điểm mới của Nghị định 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ về cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực từ ngày 25/11/2020. Nghị...

Định hướng cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
Định hướng cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cải hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu...

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025
Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025
Phát triển Chính phủ số một cách tổng thể, toàn diện, phát huy kết quả đạt được, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, có giải pháp, cách làm đột phá, mang tính khác biệt, để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.   ...

Default news teaser image
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia Lai
I. MỤC TIÊU 1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030. 2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện CCHC từ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. 3....

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Gia Lai
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG 1. Mục đích - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức...

Default news teaser image
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍN
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2020. Thực hiện kế hoạch scủa Ủy ban nhân dân ban hành triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Tư pháp...

Cách kiểm tra CCCD gắn chip đã làm xong chưa
Cách kiểm tra CCCD gắn chip đã làm xong chưa
Hiện tại Công an tại cách huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục triển khai chương trình cấp mới, đổi phát thẻ CCCD gắn chip cho người dân theo đúng lộ trình. Và người dân sẽ biết được thời gian mình nhận được thẻ CCCD gắn chip là bao lâu khi nhiều người đã chờ thẻ CCCD gắn chip 4-5 tháng nhưng chưa nhận được. Vì vậy mọi cá nhân đều có thể tự...

 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 7
Năm hiện tại: 7
Tổng số lượt truy cập: 348
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png