Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Ban Dân vận Huyện ủy ban hành báo cáo kết quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới năm 2017

Ban Dân vận Huyện ủy ban hành báo cáo kết quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới năm 2017

Ngày đăng bài: 05/11/2017
Ngày 29 tháng 10 năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy đã ký ban hành báo cáo kết quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới năm 2017. Theo báo cáo đã nêu, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước nên được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nhân dân phấn khởi hưởng ứng tham gia và đạt được những kết quả nhất định như: kết quả giai đoạn 2011 – 2016 tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 2.287.530 triệu đồng (trong đó: vốn ngân sách Trung ương 27.576 triệu; địa phương 5.077 triệu; vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 303,586 triệu; vốn tín dụng 1.910.216 triệu; huy động từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 4.800 triệu; huy động trong nhân dân 31.368 triệu; huy động từ nguồn khác 4.907 triệu), riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã đầu tư 12.664,4 triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân hiến trên 11.000m2 đất để xây dựng công trình và đường giao thông.
Nhờ làm tốt công tác dân vận trong triển khai xây dựng nông thôn mới đã có những tác động tích cực, huy động được mọi nguồn lực của xã hội, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào công cuộc xây dựng; các công trình dự án đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đến nay xã Ia Phang, Ia Blứ, Ia Le đạt 19/19 tiêu chí, Ia Hrú đạt 18/19 tiêu chí, Ia Rong 14/19 tiêu chí, Ia Dreng 11/19 tiêu chí, Ia Hla 11/19 tiêu chí, Chư Don 9/19 tiêu chí.
Nguyễn Huệ - Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png