Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Cung cấp thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức huyện Chư Pưh đến Tổng biên tập B

Cung cấp thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức huyện Chư Pưh đến Tổng biên tập Báo Điện tử Tri thức & Cuộc sống

Ngày đăng bài: 27/04/2023
Trước hết, UBND huyện cảm ơn quý báo chí đã thông tin đến độc giả liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm trên địa bàn huyện Chư Pưh trong Quý I/2023. Để đảm bảo việc cung cấp, truyền tải thông tin khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng quy định. UBND huyện cung cấp một số thông tin liên quan đến việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Ngọc Tuấn, ông Cao Phong Bình và ông Kpă Long như sau:
1. Việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Ngọc Tuấn, ông Cao Phong Bình.
Ông Vũ Ngọc Tuấn, chuyên viên phòng Tài nguyên-Môi trường huyện và Ông Cao Phong Bình, công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường UBND xã Chư Don đã có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai và bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai kết án phạt tù, cho hưởng án treo (Tại Bản án số 96/2022/HS-ST ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai. Quyết định số 27/2022/QĐCA ngày 25/10/2022 về thi hành án phạt tù cho hưởng án treo (15 tháng tù) đối với ông Vũ Ngọc Tuấn; Quyết định số 26/2022/QĐ-CA ngày 25/10/2022 về thi hành án phạt tù cho hưởng án treo (15 tháng tù) đối với ông Cao Phong Bình).
Ngày 28/10/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với Cao Phong Bình (tại Quyết định số 42/QĐ-UBKTHU), ông Vũ Ngọc Tuấn (tại Quyết định số 43/QĐ-UBKTHU).
Hành vi vi phạm của ông Cao Phong Bình và ông Vũ Ngọc Tuấn đã đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Nên phải bị xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức thích đáng để làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời xoa dịu dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thì hình thức kỷ luật đảng viên cao nhất là ‘‘Khai trừ’’. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2021 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thì hình thức kỷ luật cao nhất đối với công chức là ‘‘Buộc thôi việc’’. Đồng thời, tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2021 của Chính phủ quy định: ‘‘Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng’’.
Qua xem xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước nêu trên, ngày 25/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Cao Phong Bình và ông Vũ Ngọc Tuấn. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật đối với 02 công chức trên thực hiện chưa đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2021 của Chính phủ (cụ thể: thiếu bước tổ chức họp kiểm điểm đối với công chức vi phạm). UBND huyện đã ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Cao Phong Bình, công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường UBND xã Chư Don và ông Vũ Ngọc Tuấn, chuyên viên phòng Tài nguyên-Môi trường huyện, đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu xử lý kỷ luật chưa đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2021 của Chính phủ theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại công văn số 766/SNV-CCVC, ngày 06/4/2023 về việc xử lý kỷ luật công chức.
Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành xem xét kỷ luật các trường hợp trên bảo đảm đúng quy trình, quy định của Luật Cán bộ công chức, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2021 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Liên quan đến vụ việc của ông Kpă Long
Ông Kpă Long, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai kết án phạt tù, cho hưởng án treo. Ngày 28/10/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. Ngày 15/11/2022, HĐND huyện Chư Pưh ban hành Nghị quyết số 107/NQ-HĐND bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết 108/NQ-HĐND bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kpă Long.
Căn cứ các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn, quy định về việc bố trí lại đối với cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức Bãi nhiệm. UBND huyện đã có văn bản gửi cấp trên đề nghị hướng dẫn (tại Công văn số 1487/UBND-NC ngày 21/11/2022 của UBND huyện đề nghị hướng dẫn xử lý kỷ luật và bố trí công tác đối với cán bộ, công chức vi phạm; Công văn số 366/UBND-NC ngày 7/4/2023 của UBND huyện đề nghị hướng dẫn quy trình các bước giải quyết đối với ông Kpă Long, Nguyên Phó Ban Dân tộc HĐND huyện Chư Pưh) và sau đó Sở Nội vụ đã ban hành công văn số 2568/SNV-CCVC ngày 24/12/2022 gửi Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức bị phạt tù cho hưởng án treo và cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ. Theo đó, ngày 06/12//2022 Sở Nội  vụ có công văn số 2642/SNV-CCVC về trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ gửi kèm theo công văn 6144/BNV-CCVC ngày 05/12/2022 của Bộ Nội vụ có với nội dung như sau: Trường hợp cán bộ đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ và bị kỷ luật hành chính bằng hình thức “Bãi nhiệm” sẽ không bố trí lại làm công chức... Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức “bãi nhiệm” được thực hiện như đối với công chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Và ngày 19/4/2023, Bộ Nội vụ có công văn số 1747/BNV-CCVC với nội dung sau: Trường hợp cán bộ đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ, bị kỷ luật hành chính bằng hình thức “Bãi nhiệm” chức vụ và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ không bố trí lại làm công chức. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm được thực hiện như đối với công chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.
Trên đây là nội dung cung cấp thêm thông tin về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức huyện Chư Pưh. UBND huyện trân trọng thông báo để quý báo biết, phối hợp truyền tải thông tin khách quan, trung thực đến độc giả./.

Xem toàn văn tại đây
Tiến Dũng

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 2
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 49
Tổng số lượt truy cập: 49
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png