Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong c

Huyện ủy Chư Pưh ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng bài: 31/01/2018
Thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 02/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 21/01/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 72-KH/HU về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm góp phần xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; nhất là phong cách, tác phong công tác của cán bộ lãnh đạo, quaurn lý các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng như: Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của  hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19/NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
 
Nguyễn Huệ-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 4
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png