Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-1

KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng bài: 01/11/2021
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện Chư Pưh về tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020;
Căn cứ kết quả thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên năm 2020; tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương và tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chư Pưh. Để tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Uỷ ban nhân dân huyện Chư Pưh ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, như sau:

I. VỀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
1. Trước kỳ thi
- Phun khử khuẩn phòng thi (ngày 14/11/2021).
- Các thí sinh tham dự kỳ thi phải thực hiện khai báo y tế, được kiểm tra y tế, thực hiện nguyên tắc 5K. Những thí sinh có tiếp xúc với người nghi nhiễm phải khai báo y tế và được giám sát y tế trong vòng 14 ngày trước khi tham dự kỳ thi.
- Tất các thí sinh dự thi đều phải có kết quả test nhanh kháng nguyên Covid-19 có giá trị trong vòng 72h (tính tại thời điểm tham dự kỳ thi).
2. Trong kỳ thi
- Bố trí Nhân viên y tế trực phân luồng, đo nhiệt độ, hướng dẫn sát khuẩn tay trước khi vào tham dự kỳ thi.
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện đeo khẩu trang, ngồi giữ khoảng cách theo đúng vị trí, số báo danh trong phòng thi, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
3. Sau kỳ thi
Các thí sinh sau khi tham dự kỳ thi phải khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra.
II. VỀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI, BỐ TRÍ PHÒNG THI
1. Địa điểm tổ chức thi: Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
2. Thời gian tổ chức thi: Ngày 16 tháng 11 năm 2021 (Thứ ba).
3. Tổ chức Phòng thi
Phòng thi được tổ chức làm 07 phòng, với số lượng mỗi phòng cụ thể:
- Phòng thi số 01: 18 thí sinh, số báo danh từ CPU.001 đến số báo danh CPU.018 (Các môn: Toán, Hóa học, Tin học THCS, Tiếng anh Tiểu học);
- Phòng thi số 02: 18 thí sinh, số báo danh từ CPU.019 đến số báo danh CPU.036 (Các môn: Sinh học, Ngữ văn, Tiếng anh THCS, Mỹ thuật THCS);
- Phòng thi số 03: 15 thí sinh, số báo danh từ CPU.037 đến số báo danh CPU.051 (Các môn: Văn hóa tiểu học);
- Phòng thi số 04: 15 thí sinh, số báo danh từ CPU.052 đến số báo danh CPU.066 (Các môn: Văn hóa tiểu học);
- Phòng thi số 05: 13 thí sinh, số báo danh từ CPU.067 đến số báo danh CPU.079 (Các môn: Văn hóa tiểu học);
- Phòng thi số 06: 12 thí sinh, số báo danh từ CPU.080 đến số báo danh CPU.091 (Các môn: Mầm non);
- Phòng thi số 07: 12 thí sinh, số báo danh từ CPU.092 đến số báo danh CPU.103 (Các môn: Mầm non).
Ghi chú: Danh sách phòng thi, số báo danh do Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thông báo cụ thể sau.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 triển khai thực hiện Phương án này; triển khai thực hiện quy trình công tác tuyển dụng theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện và các điều kiện khác đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng theo quy định.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 triển khai thực hiện Phương án này và Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm yêu cầu của công tác tuyển dụng, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các điều kiện khác theo đúng quy định. Tham mưu xây dựng bổ sung kinh phí tổ chức kỳ thi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.
3. Công an huyện
Có trách nhiệm phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ thi tuyển viên chức giáo viên diễn ra an toàn và trật tự giao thông được đảm bảo.
4. Trung tâm Y tế huyện
Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch công tác y tế phục vụ kỳ thi tuyển viên chức giáo viên của huyện đảm bảo theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định bổ sung kinh phí tổ chức kỳ thi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện phối hợp triển khai thực hiện./.
Xem toàn văn đã ký tại đây

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 9
Tổng số lượt truy cập: 203
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png