Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Kế hoạch giám sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Kế hoạch giám sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày đăng bài: 25/10/2023
Thực hiện Chương trình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2023. Ban Pháp chế HĐND huyện ban hành kế hoạch Giám sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Thông qua hoạt động giám sát đánh giá tình hình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong tổng thể cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân và trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác kiemr soát thủ tục hành chính để từ đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác kiểm soát thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu:
-  Hoạt động giám sát được tiến hành đúng mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung, thời gian giám sát đã đề ra; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật có liên quan và không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đơn vị chịu sự giám sát.
- Đơn vị chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ các yêu cầu của đoàn giám sát và bố trí thời gian, thành phần, địa điểm và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác giám sát. Đồng thời, giải trình kịp thời những nội dung mà đoàn giám sát yêu cầu thuộc nội dung kế hoạch giám sát. Kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua giám sát chỉ ra, đồng thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị chịu giám sát để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn trong thời gian tới.
- Kết quả giám sát phải được báo cáo về Thường trực HĐND huyện theo quy định.
II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT:
1. Nội dung, phạm vi giám sát:
Giám sát việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn trong năm 2022.           
2. Đối tượng chịu sự giám sát: UBND các xã, thị trấn.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC GIÁM SÁT
1. Thời gian: thực hiện giám sát trong tháng 11 năm 2023 ( Dự kiến bắt đầu giám sát từ ngày 15/11/2023).
(Đoàn giám sát có thông báo lịch giám sát cụ thể cho UBND các xã, thị trấn sau)
2. Địa điểm: tại trụ sở làm việc của UBND các xã, thị trấn.
3. Phương pháp giám sát :
- Đoàn giám sát gửi Quyết định thành lập Đoàn giám sát, nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo đến đơn vị chịu giám sát.
- Đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo bằng văn bản theo Đề cương báo cáo gửi về Đoàn giám sát.
- Đoàn giám sát nghiên cứu báo cáo; trực tiếp làm việc, nghe lãnh đạo UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại UBND các xã, thị trấn.
- Thành viên Đoàn giám sát xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát và nêu ra những vấn đề quan tâm liên quan đến nội dung giám sát. 
- Đại diện UBND các xã, thị trấn và các cán bộ, công chức có liên quan của UBND xã giải trình, làm rõ những nội dung mà các thành viên Đoàn giám sát nêu ra.
- Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận kết thúc buổi giám sát.
4. Hình thức giám sát :
- Giám sát trực tiếp tại UBND các xã: Ia Blứ, Chư Don, Ia Rong.
- Giám sát qua báo cáo UBND các xã: Ia Le, thị trấn Nhơn Hòa, Ia Hla, Ia Dreng, Ia Phang, Ia Hrú.
IV. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT, THÀNH PHẦN LÀM VIỆC CÙNG ĐOÀN GIÁM SÁT:
1. Thành phần tham gia Đoàn giám sát:
Các đồng chí trong Ban Pháp chế HĐND huyện và mời đại diện các cơ quan: Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND huyện tham gia đoàn giám sát.
2. Thành phần làm việc cùng Đoàn giám sát : đại diện BTV Đảng ủy, TT HĐND, các Ban HĐND xã, lãnh đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể xã, công chức Văn phòng – Thống kê xã.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đề nghị UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo bằng văn bản theo Đề cương hướng dẫn của Đoàn giám sát và gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện trước ngày 10/11/2023 (Có đề cương kèm theo).  Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để cung cấp cho Đoàn giám sát, bố trí địa điểm, mời các thành phần có liên quan làm việc với Đoàn giám sát.
2. Đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí phương tiện phục vụ Đoàn giám sát thực hiện giám sát theo kế hoạch.
3. Các thành viên Đoàn giám sát có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, sắp xếp, bố trí công việc để tham gia đầy đủ hoạt động giám sát của Đoàn giám sát theo nội dung của kế hoạch./.    

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

 
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 7
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png