Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em huyện Chư Pưh năm 2023

Kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em huyện Chư Pưh năm 2023

Ngày đăng bài: 07/10/2023
Thực hiện Công văn số 629/UBND-KGVX ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện công tác năm 2023. Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Chư Pưh năm 2023 với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế, xã hội, cộng đồng dân cư, gia đình và bản thân của trẻ em về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em, giúp trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.
- Thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tại địa phương.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, đồng thời giúp trẻ nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình trong các vấn đề về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là về vấn đề phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.
- Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, vận động xã hội nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước.
- Thông qua Diễn đàn, các em sẽ được học tập, trao đổi với nhau những hiểu biết của mình về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; những quy định mới của Luật trẻ em năm 2016; khuyến nghị cơ quan có thẩm quyền về công tác trẻ em. Đồng thời các em được rèn luyện các kỹ năng mềm bổ ích như: phát biểu trước đám đông, làm việc nhóm…
2. Yêu cầu
- Hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phát huy sự chủ động, tích cực của trẻ em, phản ánh đúng thực trạng của trẻ em tại cơ sở.
- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Các thông điệp từ Diễn đàn trẻ em được lãnh đạo Huyện, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể tiếp nhận để xử lý, chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện và phản ánh lên cấp trên.
- Đảm bảo an toàn cho trẻ em trong quá trình tham gia Diễn đàn.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề: “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”
2. Nội dung
- Trẻ em nêu các vấn đề  mà trẻ em quan tâm liên quan đến chủ đề của Diễn đàn (thông qua các tiểu phẩm hài, tiết mục văn nghệ, vẽ tranh...).
- Trẻ em trao thông điệp và các kiến nghị cho Lãnh đạo huyện, các phòng ban, đơn vị, đoàn thể huyện.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 10/2023 (thời lượng chương trình 01 buổi).
- Địa điểm: Tại hội trường 10 -12 huyện.
4. Thành phần tham dự Diễn đàn
4.1. Mời đại biểu tham dự
 - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em huyện, các phòng ban liên quan.
- Lãnh đạo UBND và cán bộ Lao động thương binh xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Đại diện BGH các Trường học có trẻ em tham gia Diễn đàn năm 2023.
4.2. Trẻ em
4.2.1. Trẻ em tham gia Diễn đàn
Số lượng: 190 em; cụ thể như sau:
- Trẻ em tham gia thi: 40 em, chia làm 04 đội (tối đa: 10 em/đội thi).
Gồm các đội:
+ Đội xã Chư Don
+ Đội xã Ia Hla
+ Đội xã Ia Phang
+ Đội Thị trấn Nhơn Hòa.
- Trẻ em dự khán: 150 em; trong đó: xã Ia Hla: 30 em, Chư Don: 30 em; Ia Phang: 40 em, Thị trấn Nhơn Hòa: 50 em.
Tiêu chí: UBND các xã chỉ đạo công chức Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các Trường trung học cơ sở trên địa bàn để chọn các em tham gia diễn đàn theo các tiêu chí sau:
- Học sinh các trường Trung học cơ sở.
- Trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số; con các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em học khá, giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, có khả năng phát hiện tốt vấn đề, có kinh nghiệm trong tham gia các hoạt động của trẻ em ở địa phương, có khả năng thuyết trình, phản biện, chất vấn, tự tin, mạnh dạn, yêu thích các hoạt động xã hội.
- Trẻ em tự nguyện đăng ký tham gia Diễn đàn và cam kết tham gia Diễn đàn cấp huyện, được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.
4.2.2. Người phụ trách trẻ: Mỗi đơn vị chọn 02 người là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên để phụ trách, hướng dẫn, quản lý và tổ chức cho trẻ em tham gia Diễn đàn.
III. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tư Pháp, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - TT&TT, Huyện đoàn là thành viên Ban giám khảo cuộc thi.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023 lấy từ nguồn phân bổ đầu năm  cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức Diễn đàn trẻ em.
(Có dự toán chi tiết kèm theo)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện
- Hướng dẫn các đội thi chuẩn bị nội dung tham gia Diễn đàn trẻ em cấp huyện. Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình, cơ sở vật chất phục vụ Diễn đàn.
- Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các cơ quan, đơn vị thẩm định nội dung tham gia Diễn đàn trẻ em cấp huyện của các đội.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học cơ sở trên địa bàn các xã Chư Don, Ia Hla, Ia Phang, Thị trấn Nhơn Hòa phối hợp với UBND các xã trên địa bàn lựa chọn học sinh, thành lập đội, luyện tập và tham gia Diễn đàn đúng theo quy định; cử giáo viên và 190 học sinh tham dự diễn đàn theo đúng độ tuổi quy định; chỉ đạo mỗi trường tham dự Diễn đàn chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ.
- Chọn 01 cán bộ, giáo viên có khả năng làm MC để dẫn chương trình cho Diễn đàn trẻ em cấp huyện.
- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định nội dung tham gia diễn đàn.
3. Huyện đoàn
- Phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung chương trình, hướng dẫn các đội thi về nội dung, thông điệp, tiểu phẩm, kỹ năng thuyết trình... và thẩm định nội dung dự thi của các đội.
- Chỉ đạo Đoàn viên thanh niên các xã có đội tham dự diễn đàn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc hướng dẫn, quản lý trẻ em tham gia diễn đàn.
4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện: Cử phóng viên tham dự Diễn đàn và đưa tin. Bố trí âm thanh, loa đài, dàn nhạc để phục vụ tổ chức Diễn đàn.
5. Ban quản lý công trình đô thị huyện: Bố trí, sắp xếp bàn ghế, vệ sinh tại Hội trường 10/12 huyện Chư Pưh.
6. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Hướng dẫn phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập dự toán, sử dụng kinh phí đã được cấp đầu năm để tổ chức Diễn đàn trẻ em, lập thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
7. UBND các xã Chư Don, Ia Hla, Ia Phang, Thị trấn Nhơn Hòa
- Thành lập đội tham dự, tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho các đội tham gia Diễn đàn để đạt hiệu quả cao. Cử cán bộ phối hợp với các trường THCS trên địa bàn lựa chọn thành viên tham dự diễn đàn, tổ chức luyện tập, xây dựng nội dung và gửi về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/10/2023 để thẩm định nội dung.
- Phối hợp với các trường trên địa bàn chọn học sinh tham gia dự khán theo số lượng đã phân bổ; cử cán bộ, đoàn viên thanh niên phối hợp với giáo viên các trường có trẻ em tham gia diễn đàn để quản lý, giữ trật tự trong buổi lễ, chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023 của huyện Chư Pưh. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 4
Năm hiện tại: 8
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png