Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Pưh nă

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Pưh năm 2022

Ngày đăng bài: 28/04/2023
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-SNV ngày 03/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vê việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Chư Pưh năm 2022; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 15/11/2022 của y ban nhân dân huyện Chư Pưh về tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 và phòng Nội vụ huyện tại Văn bản số 313/NV-CCVC ngày 21/4/2023.
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Chư Pưh năm 2022, gồm 37 thí sinh (Theo Quyết định kèm theo).
Điều 2. Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND huyện thông báo cho thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ thủ tục và quyết định tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trường phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Xem chi tiết Quyết định tại đây
Tiến Dũng

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 6
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 249
Tổng số lượt truy cập: 249
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png