Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > THÔNG BÁO Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng

THÔNG BÁO Tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2023

Ngày đăng bài: 24/03/2023
Căn cứ Hướng dẫn của Công an tỉnh Gia Lai về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân năm 2023, có (02 đợt tuyển sinh: đợt 1 chỉ tiêu 2022 chuyển sang thi tháng 6/2023 và đợt 2 chỉ tiêu năm 2023 thi tháng 11/2023). Công an huyện thông báo nội dung tuyển sinh cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Công dân Việt Nam.
2. Điều kiện dự tuyển:
- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên hoặc theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học từ 2,5 trở lên đối với văn bằng tốt nghiệp đại học không ghi rõ xếp loại. Sinh viên năm cuối của các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường Công an nhân dân phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Không tuyển sinh đối với trình độ liên thông đại học.
Riêng thí sinh tốt nghiệp ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin xếp bằng tốt nghiệp loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc có kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên. Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.
- Độ tuổi: Không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh tính đến ngày dự thi).
- Tiêu chuẩn chính trị: Theo quy định tại Thông tư 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân.
- Tiêu chuẩn sức khỏe: Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Về chiều cao: Giảm 02cm tiêu chuẩn chiều cao đối với thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin so với thí sinh tốt nghiệp nhóm ngành khác.
3. Phân vùng tuyển sinh
- Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (T06), Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND (T07), Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân (T01): tuyển sinh địa bàn cả nước.
- Học viện Cảnh sát nhân dân (T02), các ngành khác của Học viện An ninh nhân dân (T01): tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).
- Trường Đại học An ninh nhân dân (T04), Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (T05): tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Nam (từ Đà nẵng trở vào).
4. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký dự tuyển
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng. Đạt một trong các điều kiện dưới đây:
+ Thí sinh con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).
+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).
- Phương thức 2: Thi tuyển. Điều kiện dự tuyển:
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại T01, T02, T04, T05 không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tại T01, thí sinh phải tốt nghiệp ngành, chuyên nhành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại T06, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Kho học sự sống (742), Khoa học tự nhiên (744), Toán và thống kê (746), máy tính và công nghệ thông tin (748), Công nghệ Kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752), Kiến trúc và xây dựng (758); Pháp luật (738); Sức khoẻ (772).
+ Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại T07, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748), Công nghệ kỹ thuật (751), Kỹ thuật (752), Pháp luật (738), Khoa học sự sống (742). Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại T07 được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Kinh doanh và quản lý (734), Kiến trúc và xây dựng (758), Sức khỏe về lĩnh vực y – dược (722), dịch vụ xã hội (776).
Thí sinh dự tuyển phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đạo tạo.
5. Ngành, chuyên ngành đào tào và thời gian đào tạo
- Ngành, chuyên ngành đạo tạo
+ T01: Ký hiệu trường ANH. Mã ngành 7860100, Ngành ngiệp vụ An ninh; mã ngành 7860105, Ngành an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
+ T02: Ký hiệu trường CSH. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.
+ T04: Ký hiệu trường ANS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ An ninh.
+ T05: Ký hiệu trường CSS. Mã ngành 7860100, Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.
+ T06: Ký hiệu trường PCH. Mã ngành 7860113, Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
+ T07: Ký hiệu trường HCB. Mã ngành 7860107, Ngành Kỹ thuật CAND; Mã ngành 7860103, Ngành Trính sát kỹ thuật; Mã ngành 7860116, Ngành Hậu cần CAND.
6. Môn thi, hình thức thi
- T02, T04, T05 và Ngành nghiệp vụ An ninh của T01: Môn thi: Triết học Mác – Lê Nin; Lý luận Nhà nước và pháp luật.
- T06: Môn thi: Toán cao cấp; Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương.
- T07 và ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của T01: Môn thi: Triết học Mác – Lê Nin, Toán.
- Hình thức thi: Tự luận (đối với đợt thi tháng 6/2023) hoặc Tự luận hoặc trắc nghiệm hướng tới thi trên máy tính (đối với đợt thi tháng 11/2023).
- Ngưỡng chất lượng đầu vào: Tổng điểm hai môn thi đạt từ 10 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt theo quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
7. Các đối tượng ưu tiên theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và điểm thưởng theo quy định của BCA.
Điểm thưởng theo quy định của BCA: Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6,6 trở lên được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6,0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều điểm thưởng thì chỉ được hưởng diện điểm thưởng cao nhất.
Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của BCA, theo công thức: ĐƯT = ĐT + Đth. Trường hợp thí sinh đạt tổng của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:
ĐƯT = [(20- tổng điểm đạt được)/7,5] x (ĐT + Đth).
Công dân trên địa bàn huyện Chư Pưh có nguyện vọng và đủ điều kiện tiêu chuẩn đăng ký về Đội Tổng hợp – Công an huyện Chư Pưh trước ngày 31/3/2023.
                                                                                     
                                                                                      Khánh Quỳnh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 64
Tổng số lượt truy cập: 64
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png