Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > THÔNG BÁO Về việc Niêm yết công khai Kế hoạch giao rừng năm 2022

THÔNG BÁO Về việc Niêm yết công khai Kế hoạch giao rừng năm 2022

Ngày đăng bài: 27/12/2021
Căn cứ Khoản 4, Điều 35 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Pưh.

UBND huyện Thông báo niêm yết công khai kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:
1. Nội dung: Niêm yết công khai kế hoạch giao rừng năm 2022 huyện Chư Pưh được phê duyệt tại Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai.
2. Địa điểm: Tại trụ sở HĐND-UBND huyện; Tại trụ sở các xã: Ia Blứ, Ia Le, Ia Phang, Chư Don và trên cổng thông tin điện tử của huyện.
3. Thời gian: 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai.
4. Tổ chức thực hiện:
Giao Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện; UBND các xã: Ia Blứ, Ia Le, Ia Phang, Chư Don tổ chức niêm yết công khai kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện tại trụ sở HĐND-UBND huyện; Tại trụ sở các xã: Ia Blứ, Ia Le, Ia Phang, Chư Don và trên cổng thông tin điện tử của huyện theo đúng quy định.
Trung tâm Văn hóa – TT&TT huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện thông báo nội dung kế hoạch giao rừng năm 2022 trên các phương tiện truyền thông để người dân trên địa bàn huyện biết, tham gia thực hiện.
Trên đây là nội dung Thông báo niêm yết công khai kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện. Yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện, Trung tâm Văn hóa – TT&TT  huyện, UBND các xã: Ia Blứ, Ia Le, Ia Phang, Chư Don, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Xem toàn văn thông báo tại đây

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png