Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thời gian giám sát của Ban Pháp Chế HĐND huyện

Thời gian giám sát của Ban Pháp Chế HĐND huyện

Ngày đăng bài: 11/11/2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021. Ban Pháp chế HĐND huyện đã ban hành kế hoạch số 69/KH-ĐGS, ngày 07/10/2022, giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác chứng thực trên địa bàn huyện từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022” Ban hành theo Quyết định số 68/QĐ-BPC ngày 07/10/2022 của Ban Pháp chế.
Ban Pháp chế HĐND huyện thông báo thời gian giám sát như sau:
1. Thời gian: buổi sáng từ 8h00 đến 11h00, buổi chiều từ lúc 14h00 đến 17h00
- Ngày 17/11/2022 giám sát tại Thị trấn Nhơn Hòa.
- Ngày 18/11/2022 giám sát tại xã Ia Phang.
- Ngày 21/11/2022 giám sát tại xã Ia Blứ.
- Ngày 22/11/2022 giám sát tại xã Ia Le.
2. Địa điểm: Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn (UBND các xã, thị trấn bố trí hội trường làm việc).
3. Nội dung: Theo kế hoạch số 52/ KH-ĐGS, ngày 19 tháng 5 năm 2022 đã ban hành (ghi chú: Theo kế hoạch đến thời điểm gửi báo cáo về Ban Pháp chế HĐND huyện trước ngày 20/10/2022 nhưng đến ngày 07/11/2022 chỉ có 2 đơn vị UBND thị trấn Nhơn Hòa và Ia Phang gửi báo cáo; còn 7 xã còn lại chưa có báo cáo (Ia Le, Ia Blứ, Ia Rong, Ia Dreng, Ia Hru, Ia Hla, Chư Don) đề nghị gửi gấp về Ban Pháp chế HĐND huyện trước ngày 15 tháng 11 năm 2022.
4. Thành phần đoàn giám sát:
Mời: Lãnh đạo TT HĐND huyện, TT ủy ban MTTQVN huyện, Lãnh đạo ban KT-XH, ban Dân Tộc HĐND huyện, Lãnh đạo Phòng Tư Pháp huyện, Thành viên ban Pháp chế;
Thành phần cấp xã làm việc với đoàn: Mời lãnh đạo Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã, Công chức liên quan và phụ trách: Văn phòng- thống kê, Công chức Tư Pháp-Hộ Tịch, công chức Địa chính-xây dựng.
5. Tổ chức thực hiện: Căn cứ vào thông báo và kế hoạch đã ban hành; kính đề nghị Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn bố trí thời gian, địa điểm, tài liệu báo cáo và thành phần cán bộ để làm việc với đoàn giám sát.
Các thành viên đoàn Giám sát sắp xếp thời gian tham gia đoàn giám sát và có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu để có ý kiến.
Văn Phòng HĐND-UBND huyện bố trí phương tiện để đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là Thông báo thời gian giám sát của Ban Pháp chế, kính mong các UBND các xã và các thành phần đoàn giám sát phối họp và thực hiện tốt nhiệm vụ./.
Xem toàn văn thông báo tại đây
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png