Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp ngày 11/09/2023

Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên họp ngày 11/09/2023

Ngày đăng bài: 11/09/2023
Ngày 11 tháng 09 năm 2023, tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp để đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 08, chương trình hoạt động tháng 09 năm 2023 và bàn, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Tại phiên họp Thường trực HĐND huyện, đồng chí Vũ Văn Hường, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì phiên họp quán triệt một số nội dung trọng tâm, ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự họp. Cuối phiên họp, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết luận một số nội dung sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tháng 08, chương trình hoạt động tháng 09 năm 2023; Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 09 năm 2023. Thường trực HĐND huyện thống nhất, giao Văn phòng HĐND-UBND huyện hoàn thiện các văn bản, trình Thường trực HĐND huyện ký chứng thực, ban hành đúng theo quy định.
2. Văn bản số 497/HĐND-VP ngày 25/8/2023 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp huyện bầu. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch triển khai theo đúng quy trình, quy định.
3. Trên cơ sở Dự thảo Thông báo chương trình, thời gian, địa điểm giám sát công tác chấp hành ngân sách và quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022. Giao văn phòng HĐND-UBND huyện thống kê danh sách các đơn vị sử dụng ngân sách huyện gửi thành viên đoàn giám sát; tham mưu văn bản phân công thành viên đoàn giám sát xem xét các báo cáo của các đơn vị sử dụng ngân sách huyện. Các thành viên đoàn giám sát góp ý kiến vào Dự thảo Thông báo chương trình, thời gian, địa điểm giám sát, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) ngày 15/9/2023.
4. Giao Ban Pháp chế HĐND huyện nghiên cứu, tham mưu Thường trực HĐND huyện ban hành văn bản chuyển sinh hoạt và phân công Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị xã Ia Dreng và Ia Le theo đúng quy định.
5. Trên cơ sở Dự thảo Kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Các thành viên đoàn giám sát góp ý kiến vào Dự thảo kế hoạch và mẫu báo cáo, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) ngày 15/9/2023.
6. Báo cáo số 227/BC-BKTXH ngày 08/9/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về việc không thực hiện nội dung khảo sát công tác quy hoạch trên địa bàn huyện. Lý do, Thanh tra huyện đã thực hiện thanh tra đột xuất chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện thống nhất với Báo cáo số 227/BC-BKTXH ngày 08/9/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, không thực hiện nội dung khảo sát công tác quy hoạch trên địa bàn huyện.
Trên đây là Thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện ngày 11/09/2023. Thường trực HĐND huyện thông báo đến các Ban HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 4
Năm hiện tại: 9
Tổng số lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png