Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo Kết luận tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường

Thông báo Kết luận tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 14/09/2023
Sáng ngày 14 tháng 09 năm 2023, tại Phòng họp A - Trụ sở HĐND-UBND huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Phó Ban chuyên trách HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.
Sau khi nghe đồng chí Vũ Văn Hường, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; ý kiến phát biểu của các đồng trí dự hội nghị; cuối Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hường, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận một số nội dung sau:
1. Ba cơ quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt Quy chế phối hợp, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo ngành dọc thực hiện tốt quy chế phối hợp có hiệu quả, quyết tâm làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.  
2. Chủ động, tích cực bám sát vào các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Thông báo, kết luận chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Quy chế phối hợp của Ba cơ quan; mỗi cơ quan cụ thể hóa và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác chỉ đạo phải được thường xuyên, xuyên suốt từ huyện đến xã, thị trấn giữ được nề nếp các hoạt động và thông tin định kỳ.
3. Phối hợp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/09/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
4. Thực hiện đúng theo Quy chế phối hợp giữa Ba cơ quan về việc triển khai thực hiện trong công tác chuẩn bị tài liệu trình các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy trình, quy định.
5. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện.
6. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động. Trong đó tập trung cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
7. Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp thực hiện nội dung tại Mục 1 và Mục 3, Điều 16, Chương IV của Quy chế phối hợp: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh gửi đến UBND huyện. UBND huyện có trách nhiệm xem xét, xử lý và có văn bản trả lời Ban Thường trực UBMTTQVN huyện. Ba tháng một lần, UBND huyện thông báo đến Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; trong đó có phần tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban MTTQVN huyện gửi tới
Trên đây là Thông báo kết luận tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 7
Tổng số lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png