Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo Kết quả họp thống nhất chương trình, kế hoạch, thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đ

Thông báo Kết quả họp thống nhất chương trình, kế hoạch, thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đại biểu HĐND huyện với trẻ em huyện năm 2023

Ngày đăng bài: 21/03/2023
Chiều ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Phòng họp C-Trụ sở HĐND-UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp các cơ quan có liên quan để thống nhất một số nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em trên địa bàn huyện.
Tại phiên họp Thường trực HĐND huyện, đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt một số nội dung trọng tâm trong phiên họp, ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự họp, cuối phiên họp, đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận một số nội dung sau:
1. Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại: 01 buổi, dự kiến trong tháng 4 năm 2023.
2. Đại điểm: Tại Hội trường 10-12 huyện.
3. Đối với UBND huyện
Chỉ đạo các cơ quan: phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Lao động – TB&XH huyện xây dựng báo cáo đánh giá kết quả đối thoại Đại biểu HĐND huyện với Trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022 và các nội dung trong Thông báo kết luận số 193/TB-HĐND ngày 01/06/2022 đảm bảo chất lượng, trung thực, chính xác.
Hằng năm tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy bố trí kinh phí xây dựng ít nhất 02 công trình văn hóa cho trẻ em trên địa bàn huyện.
Tiếp tục triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2022- 2025.
4. Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện
- Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn ban hành văn bản chỉ đạo các Trường học tổ chức lấy ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích của trẻ em sát với thực tế; tổng hợp các ý kiến của trẻ, gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 07/4/2023.
- Lập danh sách phân bổ số lượng 82 em học sinh cho các trường (trong đó mỗi trường học đều có trẻ em là người dân tộc thiểu số) và Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường học tạo điều kiện, cử các em học sinh tham gia đầy đủ. Cử giáo viên hỗ trợ, quản lý học sinh trong suốt quá trình trước, trong và sau Hội nghị tổ chức đối thoại, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hướng dẫn, định hướng cho học sinh tham gia đặt câu hỏi đối thoại với đại biểu trong câu hỏi đã được tổng hợp và đặt câu hỏi đối thoại trực tiếp với đại biểu tại Hội nghị đối thoại.
- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ chào mừng với chủ đề về Đảng, Bác Hồ.
- Báo cáo đánh giá kết quả đối thoại Đại biểu HĐND huyện với Trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022 và các nội dung trong Thông báo kết luận số 193/TB-HĐND ngày 01/06/2022 của Thường trực HĐND huyện.
- Gửi báo cáo, danh sách 82 em và danh sách các em tham gia các tiết mục văn nghệ về Thường trực HĐND huyện trước ngày 10/4/2023.
5. Phòng Lao động – Thương binh &XH huyện: Báo cáo đánh giá kết quả đối thoại Đại biểu HĐND huyện với Trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022 và các nội dung trong Thông báo kết luận số 193/TB-HĐND ngày 01/06/2022 của Thường trực HĐND huyện, gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 10/4/2023.
6. Huyện đoàn
- Phân công, bố trí MC dẫn chương trình trong suốt quá trình Hội nghị tổ chức đối thoại.
- Phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích của trẻ em sát với thực tế tình hình địa phương.
- Báo cáo đánh giá kết quả đối thoại Đại biểu HĐND huyện với Trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022 và các nội dung trong Thông báo kết luận số 193/TB-HĐND ngày 01/06/2022 của Thường trực HĐND huyện, gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 10/4/2023.
7. Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Tham mưu Thường trực HĐND huyện, ban hành Giấy mời Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện và mời Đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn dự Hội nghị đối thoại.
- Chuẩn bị ma két, bảng chức danh, nước uống và các điều kiện liên quan để tổ chức Hội nghị đối thoại theo quy định, tiếp đón đại biểu về dự Hội nghị.
- Báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả đối thoại Đại biểu HĐND huyện với Trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022 và tổng hợp câu hỏi, câu trả lời gửi cho các đại biểu và các trường học trước 03 ngày diễn ra Hội nghị đối thoại.
- Xây dựng chương trình, kịch bản Hội nghị đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em trên địa bàn huyện cho phù hợp.
- Trên cơ sở dự toán kinh phí đã được phân bổ, lập dự toán chi tiết kinh phí để tổ chức thực hiện và hoàn tất chứng từ thanh quyết toán kinh phí tổ chức Hội nghị đối thoại theo đúng quy định.
8. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
- Chuẩn bị âm thanh, loa đài phục vụ các tiết mục văn nghệ tại Hội nghị đối thoại.
- Xây dựng phóng sự về công tác trẻ em để trình chiếu tại Hội nghị đối thoại giữa Đại biểu HĐND huyện với trẻ em huyện năm 2023, thời lượng trình chiếu 10 phút.
9. UBND các xã, thị trấn
Mỗi xã, thị trấn lựa chọn, lập danh sách 02 em trong độ tuổi đi học, nhưng không đến trường (đã bỏ học). Trong 02 em, có ít nhất 01 em là người dân tộc thiểu số tham gia dự Hội nghị đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023;
Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn tổ chức lấy ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích của trẻ em trên địa bàn xã, thị trấn sát với thực tế, tổng hợp các ý kiến của trẻ và danh sách 02 em tham gia Hội nghị, gửi về thường trực HĐND huyện trước ngày 07/4/2023.
Bố trí xe đưa đón và quản lý các em trong suốt quá trình trước, trong và sau Hội nghị đối thoại; hướng dẫn các em đặt câu hỏi đối thoại trực tiếp với đại biểu HĐND huyện tại Hội nghị đối thoại.
10. Ban Quản lý Công trình đô thị &VSMT: cử người chuẩn bị Hội trường và các trang thiết bị điện, âm thanh ... phục vụ Hội nghị đối thoại.
Trên đây là Thông báo kết quả buổi họp thống nhất, chương trình, kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện vởi trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023. Thường trực HĐND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png