Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X

Ngày đăng bài: 17/11/2022
Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X được tổ chức vào ngày 10/11/2022, tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.
Tham dự kỳ họp có 25/32 vị đại biểu HĐND huyện và đại biểu khách mời gồm: Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; Ban thường trực UBMTTQVN huyện, các cơ quan, ban ngành có liên quan.
Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả của kỳ họp như sau:
I. QUYẾT ĐỊNH NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN
Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc và bãi nhiệm Đại biểu HĐND huyện, khóa X đối với ông Kpă Long. HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết sau:
1. Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về việc bãi nhiệm chức vụ phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kpă Long.
2. Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về việc bãi nhiệm Đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Kpă Long.
II. XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP
Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, xem xét và quyết định thông qua 03 dự thảo Nghị quyết, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
2. Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.
3. Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.
III. THẢO LUẬN
Trên cơ sở giải trình của UBND huyện, ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và sự thống nhất của đại biểu dự họp. Chủ tọa kỳ họp kết luận như sau:
1. Đối với UBND huyện
Chỉ đạo các cơ quan có liên quan và các xã, thị trấn sớm triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật.
Khẩn trương hướng dẫn, tổ chức tập huấn, triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia: về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; giảm nghèo bền vững năm 2022; xây dựng nông thôn mới năm 2022 theo đúng quy trình, quy định.
Rà soát, bố trí đủ kinh phí để UBND các xã, thị trấn thực hiện.
2. Đối với UBND các xã, thị trấn: Nghiên cứu Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia để đầu tư dự án (lựa chọn phương án tối ưu), thống nhất phương án triển khai thực hiện.
Trên đây là một số nội dung chính về kết quả kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Tổ đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp trên địa bàn ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Xem toàn văn thông báo tại đây

 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png