Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) - HĐND huyện khoá X

Ngày đăng bài: 28/08/2023
Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND huyện khóa X được tổ chức vào ngày 25/08/2023, tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh.
Tham dự kỳ họp có 27/31 vị đại biểu HĐND huyện và đại biểu khách mời gồm: Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; Ban thường trực UBMTTQVN huyện, các cơ quan, ban ngành có liên quan.
Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả của kỳ họp như sau:
I. XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP
Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 03 dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình HĐND huyện, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 28/08/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án 2- Quy hoạch, sắp sếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023.
2. Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 28/08/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện tiểu Dự án 2- Dự án 10: ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS & MN thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS&MN huyện Chư Pưh.
3. Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 28/08/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
II. THẢO LUẬN
Tại kỳ họp, đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh tự động với trình chiếu Power Point làm rõ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp về 03 nội dung dự thảo Nghị quyết. Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND huyện và các nội dung đề nghị trong báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các dự án phù hợp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo kế hoạch đề ra và việc giao vốn cho chủ đầu tư phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo đúng Luật.
Trên đây là Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Tổ đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp trên địa bàn ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề), HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 4
Năm hiện tại: 9
Tổng số lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png