Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Kế hoạch Tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND huyện khóa X, 6 tháng cuối năm 2021

Kế hoạch Tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND huyện khóa X, 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng bài: 21/07/2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm không ngừng tăng cường mối quan hệ của đại biểu HĐND huyện với công dân; sự phối hợp giữa HĐND huyện với HĐND các xã, thị trấn và các cơ quan hữu quan trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Việc tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện, nhằm giải thích, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho công dân; hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân để chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
2. Yêu cầu
Hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện theo đúng quy định của pháp luật về kế hoạch này.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác phối hợp tổ chức hoạt động tiếp công dân của HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Căn cứ tình hình thực tế công tác của đại biểu HĐND huyện và yêu cầu nhiệm vụ tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện tổ chức để đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021, như sau:
1. Thường trực HĐND và các Phó Trưởng Ban chuyên trách HĐND huyện
1.1. Tiếp công dân định kỳ: Thường trực HĐND huyện, tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày Lễ thì tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề).
1.2. Tiếp công dân thường xuyên:
- Ông Vũ Văn Hường, UV BTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện: tiếp công dân vào ngày thứ 2 hàng tuần.
- Ông Kpă Long, Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND huyện: tiếp công dân vào ngày thứ 3 hàng tuần.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc, Phó Trưởng Ban Pháp Chế, HĐND huyện: tiếp dân vào thứ 4 hàng tuần.
- Bà Trần Thị Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện: tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần.
- Địa điểm tiếp công dân: Tại Ban Tiếp công dân UBND huyện.
- Thời gian: ngày hành chính, từ tháng 07 đến hết tháng 12/2021. Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 00 phút, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì được nghỉ theo quy định hiện hành.
2. Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện
2.1. Ông Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh,  Đại biểu HĐND tỉnh; Bà Siu H' Phiết, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, ngày Lễ thì tổ chức tiếp dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề)
2.2. Thứ 2 hàng tuần gồm 04 đại biểu:
- Ông Nguyễn Bá Thạch, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
- Ông Lê Quang Thái, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;
- Ông Phạm Khắc Tiệp, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;
- Ông Phạm Hùng Chi, Thiếu tá, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
2.3. Thứ 3 hàng tuần gồm 03 đại biểu:
- Ông Siu Y Bé, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Ông Nguyễn Văn Hạ, HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Bà Phạm Thị Thu thảo, HUV, Bí thư Huyện đoàn.
2.4. Thứ 4 hàng tuần gồm 03 đại biểu:
- Bà Mai Thị Thanh Hằng, HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;
- Ông Nguyễn Xuân Hùng, HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện;
- Ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
2.5. Thứ 5 hàng tuần gồm 03 đại biểu:
- Ông Trần Đình Thi, HUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện;
- Ông Trần Đức Hậu, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện;
- Ông Đỗ Hồng Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Chư Pưh;
2.6. Thứ 6 hàng tuần gồm 03 đại biểu:
- Ông  Phan Văn Mạnh, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện;
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chánh Thanh tra huyện;
- Ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Lao động-TB&XH huyện;
- Địa điểm tiếp công dân: Tại Ban Tiếp công dân UBND huyện.
- Thời gian: ngày hành chính, từ tháng 07 đến hết tháng 12/2021. Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 00 phút, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ thì được nghỉ theo quy định hiện hành.
3. Đại biểu HĐND huyện đang công tác ở các xã, thị trấn
3.1. Tổ đại biểu số 01 (xã Ia Le) 02 đại biểu: ông Phạm Ngọc Kha, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ia Le; ông Nguyễn Ngọc Phụng, Đại đức Thích Đức Chánh Chùa Linh Hưng, xã Ia Le.
3.2. Tổ đại biểu số 02 (xã Ia Phang) 01 đại biểu: ông Dương Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Phang.
3.3. Tổ đại biểu số 03 (thị trấn Nhơn Hoà) 01 đại biểu: ông Nguyễn Công Chung, HUV, Bí thư Đảng uỷ thị trấn.
3.4. Tổ đại biểu số 04 (xã Ia Blứ) 01 đại biểu: ông Phạm Đức Ngọc, Bí thư Đảng uỷ xã.  
3.5. Tổ đại biểu số 05 (xã Ia Hrú) 01 đại biểu: ông Trần Minh Tâm, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã.
3.6. Tổ đại biểu số 06 (xã Ia Hla) 01 đại biểu: ông Siu Jông, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã.
3.7. Tổ đại biểu số 07 (xã Ia Rong) 01 đại biểu: ông Rmah Thanh, Chủ tịch UBND xã.
3.8. Tổ đại biểu số 08 (xã Ia Dreng) 02 đại biểu: ông Lưu Xuân Thành, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã và ông Bùi Xuân Dịu, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện.
3.9. Tổ đại biểu số 09 (xã Chư Don) 01 đại biểu: ông Đặng Lê Minh, Bí thư Đảng ủy xã.
- Địa điểm tiếp công dân: Tại UBND các xã, thị trấn nơi đại biểu công tác.
- Thời gian: theo lịch tiếp công dân của xã, thị trấn.
III. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO: thực hiện theo quy định hiện hành.
Trên đây là kế hoạch triển khai tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của Thường trực HĐND, các Phó Trưởng Ban, Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2021. Thường trực HĐND huyện đề nghị các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.
Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 13
Tổng số lượt truy cập: 13
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png