Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo chương trình, thời gian, địa điểm “Giám sát việc chấp hành pháp luật về quy trình rà soát

Thông báo chương trình, thời gian, địa điểm “Giám sát việc chấp hành pháp luật về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện, theo tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025”

Ngày đăng bài: 11/04/2023
Thực hiện Chương trình công tác của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết  số 97/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2023; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2023; Kế hoạch số 387/KH-ĐGSHĐND ngày 17/3/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc giám sát việc chấp hành pháp luật về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện, theo tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện thông báo chương trình, thời gian, địa điểm giám sát cụ thể như sau:
I. Thời gian, địa điểm và đơn vị chịu sự giám sát:
1. Thứ Ba, ngày 18/04/2023: Họp Đoàn giám sát để thống nhất một số nội dung chương trình giám sát.
- Thời gian, địa điểm: 8h00’ tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện.
2. Giám sát trực tiếp tại các xã
2.1. Thứ Tư, ngày 19/04/2023
- Thành phần: Đoàn giám sát bao gồm cả 2 Tổ theo Kế hoạch số 387/KH-ĐGSHĐND ngày 17/3/2023 của Thường trực HĐND huyện.
- 8h00’ Đoàn giám sát trực tiếp tại xã Chư Don.
-  Địa điểm: tại Trụ sở UBND xã Chư Don.
- 14h00’ Họp đoàn thống nhất một số nội dung
- Địa điểm: tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện.
2.2. Tổ giám sát số 1
- Thành phần theo Kế hoạch số 387/KH-HĐND ngày 17/3/2023 của Thường trực HĐND huyện
- Thứ Năm, ngày 20/04/2023; sáng xuất phát lúc 7h30’; chiều xuất phát lúc 13h30’
+ 8h00’: Tổ giám sát tại Trụ sở xã Ia Blứ.
+ 14h00’ Tổ giám sát tại Trụ sở thị trấn Nhơn Hòa
2.3. Tổ giám sát số 2
- Thành phần theo Kế hoạch số 387/KH-HĐND ngày 17/3/2023 của Thường trực HĐND huyện 
- Thứ Năm, ngày 20/04/2023; sáng xuất phát lúc 7h30’; chiều xuất phát lúc 13h30’
+ 8h00’: Tổ giám sát tại Trụ sở xã Ia Rong.
+ 14h00’ Tổ giám sát tại Trụ sở xã Ia Hrú
II. Giám sát đối với UBND huyện; Phòng Lao động TBXH huyện và một số cơ quan có liên quan (thành phần do UBND huyện mời).
1. Thành phần đoàn giám sát: bao gồm cả 2 Tổ theo Kế hoạch số 387/KH-ĐGSHĐND ngày 17/3/2023 của Thường trực HĐND huyện.
2. Địa điểm, thời gian:
- Thứ sáu, ngày 21/04/2023
+ 8h00’: Đoàn làm việc với UBND huyện; phòng Lao động TBXH huyện và các phòng ban liên quan.
+ Địa điểm tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện.
III. Họp đoàn giám sát thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.
- Thời gian: 8h00’ ngày 09/05/2023
- Địa điểm: tại phòng họp C - Trụ sở HĐND-UBND huyện.
- Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị phương tiện và các điều kiện cần thiết để Đoàn giám sát tổ chức giám sát theo thông báo này.
- Các thành viên Đoàn giám sát bố trí thời gian tham gia đầy đủ các buổi giám sát; có mặt tại Trụ sở HĐND-UBND huyện trước giờ khởi hành để cùng đi. Nếu vì lý do đột xuất không tham gia cùng đoàn giám sát được, phải báo lại cho Trưởng đoàn biết để điều hành cho phù hợp.
- Đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát trực tiếp đảm bảo thực hiện đúng nội dung kế hoạch, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, giải trình những vấn đề đoàn giám sát quan tâm; chuẩn bị tài tiệu khi đoàn giám sát đến làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị.
- Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ với đồng chí Vũ Thị Sợi, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện, theo số điện thoại: 0913044579.
- Thông báo này thay cho Giấy mời./.
Xem toàn văn thông báo tại đây.
 
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 9
Tổng số lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png