Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo kết quả kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 30/12/2022
Kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa X được tổ chức tại Hội trường 10-12 huyện Chư Pưh trong 02 ngày, từ ngày 20/12/2022 đến ngày 21/12/2022.
Tham dự kỳ họp có 29/32 vị đại biểu HĐND huyện và 65 đại biểu khách mời gồm: Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện; Ban thường trực UBMTTQVN huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các tổ chức đoàn thể huyện; Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả chủ yếu của kỳ họp như sau:
I. XEM XÉT CÁC BÁO CÁO VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
Qua xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện; HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2022 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 4.392,99 tỷ đồng, tăng 8,79% so với năm 2021, đạt 100,28% so với Nghị quyết HĐND huyện giao đầu năm. Trong đó: Nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 7,33%; Công nghiệp - xây dựng tăng 11,38%; Thương mại - dịch vụ tăng 7,62%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 414,303 tỷ đồng, đạt 100,01% NQ; trong đó thu trên địa bàn (không tính kết dư chuyển nguồn) 71,414 tỷ đồng, đạt 100,04% NQ; Tổng chi ngân sách 349,500.039 tỷ đồng, đạt 91,88%. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 58,519,847 triệu đồng, khối lượng thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 57,366,25 triệu đồng, đạt 98,029% Nghị quyết, khối lượng giải ngân 57,366,25 triệu đồng, đạt 98,029% NQ. Tổng diện tích gieo trồng năm 2022 là 32.707,0 ha, đạt 100,47% NQ, đạt 101,28% so với cùng kỳ năm 2021 (Vụ Đông Xuân thực hiện 1.819,0 ha, Vụ Mùa 30.888,0 ha). Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt được những kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và ngày càng đạt được hiệu quả hơn. Các chính sách hỗ trợ người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; đời sống đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện; phương thức tổ chức hoạt động của Thường trực HĐND huyện có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được nâng lên.
Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành từ đó bổ sung giải pháp cụ thể mang tính tổng thể trên các lĩnh vực, nhằm hoàn thiện hệ thống giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tốt các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, HĐND huyện thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
II. XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CÁC NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP
Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND huyện; UBND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 21 Nghị quyết, cụ thể như sau:
1. Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
2. Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về việc thông qua dự toán thu, chi và phương án phân bổ Ngân sách năm 2023.
3. Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công huyện Chư Pưh năm 2022.
4. Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường bắn, thao trường huấn luyện huyện. Hạng mục: Nhà ở Sở chỉ huy, nhà ăn và nhà bếp.
5. Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học 04 phòng Trường Mẫu giáo 02/9, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh.
6. Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường tiểu học Kim Đồng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh.
7. Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đập dâng Tao Ôr, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh.
8. Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà học 08 phòng Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh.
9. Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà học bộ môn và thư viện Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh.
10. Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang nhân dân, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh.
11. Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng nền mặt đường - đường Nguyễn Tất Thành (đoạn trước Tòa án nhân dân huyện) và đường 17/3, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh.
12. Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở nhà làm việc khối Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
13. Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa Trụ sở làm việc liên cơ quan phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện.
14. Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
15. Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về việc thông qua kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.
 16. Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt Đề án phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh.
17. Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Chư Pưh.
18. Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện giai đoạn năm 2023 đến năm 2025.
19. Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Chư Pưh năm 2023.
20. Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023.
21. Nghị quyết số 132/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
 
III. THẢO LUẬN, CHẤT VẤN
Qua 01 ngày thảo luận tại các Tổ, thảo luận chung tại Hội trường: có 26 lượt đại biểu tham gia, 59 ý kiến thảo luận tổ và các ý kiến trao đổi, thảo luận chung tại hội trường; có 07 đại biểu chất vấn 07 nội dung, cụ thể như sau:
1. Nội dung thảo luận
Các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ một số chỉ tiêu, kết quả đã đạt được trong năm 2022 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong năm 2023; các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó, đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan tư pháp năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; công tác nội vụ, cải cách hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn kiếu nại, tố cáo của công dân.
1.1. Đối với các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện
Các đại biểu thống nhất cao với kết quả hoạt động năm 2022 của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện; đã có nhiều đổi mới, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong thời gian tới tiếp tục đổi mới phương pháp, tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp, tiếp xúc cử tri…Đề nghị các đại biểu HĐND huyện hoạt động không chuyên trách, thành viên các Ban HĐND huyện bố trí thời gian tương xứng để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND huyện theo đúng quy định, các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát các vấn đề tại địa phương mà cử tri quan tâm, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra.
Thống nhất với báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và giải quyết các kiến nghị sau hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2020, 2021, 6 tháng đầu năm 2022; đa số các ý kiến, kiến nghị đã được UBND huyện và các cơ quan, ban ngành liên quan, quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm, đề nghị UBND huyện trong thời gian đến tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, ban ngành liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các kiến nghị; đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri theo quy định.
1.2. Về báo cáo của các cơ quan tư pháp và báo cáo của UBND huyện
Đa số ý kiến của đại biểu thống nhất với báo cáo của cơ quan tư pháp và đề nghị cơ quan tư pháp trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí, năng lực hơn nữa; tăng cường trách nhiệm của mình trong tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.
Về chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh: các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo của UBND huyện trong năm 2022. Đồng thời, đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội. Đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp thu, quan tâm thực hiện các ý kiến của đại biểu và cần lưu ý thêm một số vấn đề sau:
Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu các ngành, các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt, nhất là các dự án lớn có sức lan tỏa đối với các xã, thị trấn; quan tâm kêu gọi xúc tiến đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nhiệp, Hợp tác xã triển khai dự án triên địa bàn đúng tiến độ, đúng cam kết, đạt hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ.
Các ngành khẩn trương, rà soát, kịp thời bổ sung, hướng dẫn thực hiện đối với các quy định liên quan đến các văn bản pháp luật mới ban hành của các cơ quan nhà nước cấp trên để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức, trển khai thực hiện nhiệm vụ.
Tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện không thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Theo Báo cáo số 148/BC-HĐND ngày 15/12/2022 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, lý do chưa bảo đảm trình tự, thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất theo khoản 5, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và do chưa có Thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh. Vì vậy, HĐND huyện cho phép lùi thời gian trình kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện sau khi có thông báo kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh.
1.3. Đối với các dự thảo Nghị quyết
Các đại biểu thống nhất với 21 dự thảo Nghị quyết, đối với các dự thảo Nghị quyết còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan trình và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện, đã được đại biểu trao đổi, thống nhất tại kỳ họp. Đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp.
2. Về chất vấn và trả lời chất vấn
Tại kỳ họp có 07 đại biểu chất vấn 07 nội dung đối với UBND huyện, phòng Nông nghiệp &PTNT huyện, phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, phòng kinh tế - Hạ tầng huyện, Chi cục Thuế khu vực Chư sê - Chư Pưh, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện. Qua nội dung chất vấn của đại biểu cho thấy sự quan tâm của đại biểu về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ đến lĩnh vực phụ trách.
Trên cơ sở nội dung trả lời chất vấn của lãnh đạo các cơ quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại phiên chất vấn, Chủ toạ kỳ họp đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan đến nội dung chất vấn trả lời cụ thể bằng văn bản, gửi về Thường trực HĐND huyện để gửi đến đại biểu chất vấn và trả lời cho cử tri.
Trên đây là Thông báo về kết quả kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Tổ đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp trên địa bàn, tổ chức tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, báo cáo kết quả kỳ họp, phổ biến, giải thích và vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các Nghị quyết HĐND huyện./.

Xem toàn văn thông báo tại đây.
Ngoc ICT

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 3
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 8
Tổng số lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png