Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo về những dự án đầu tư, các khu quy hoạch, các chính sách trọng điểm huyện Chư Pưh đang tri

Thông báo về những dự án đầu tư, các khu quy hoạch, các chính sách trọng điểm huyện Chư Pưh đang triển khai trên địa bàn trong năm 2023

Ngày đăng bài: 01/10/2023
Để cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp biết, tạo các điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, Hợp tác xã nắm bắt cơ hội đầu tư, phát triển kinh tế, UBND huyện thông báo một số nội dung quy hoạch, dự án đầu tư, các cơ chế, chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện trong thời gian qua, cụ thể như sau:
I. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP
1. Về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP
1.1. Kết quả thực hiện chương trình từ năm 2019-2022
- Năm 2019, UBND huyện có 04 sản phẩm: đã được tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP gồm: Rượu Đinh Lăng (sản phẩm của Công ty TNHH MTV Ngọc Thạch Khôi), Viên Tinh Nghệ Đỏ AGILA, Tinh Bột Nghệ Đỏ AGILA  (sản phẩm của Công ty Nhất Nông Gia Lai) và sầu riêng (sản phẩm Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Đại Ngàn).
- Năm 2020, UBND huyện có 12 sản phẩm đã tổ chức đánh giá, trình UBND tỉnh xem xét, công sản phẩm OCOP: Viên Tinh Nghệ Đỏ, mật ong, sữa ong chúa AGILA; Tinh Bột Nghệ Đỏ AGILA; Sầu riêng Hợp tác xã  Đại Ngàn; Na Hợp Tác xã Đại Ngàn; Đậu đen xanh lòng rang sẵn; Chuối ép; Trà túi lọc Măng tây; Gạo Kê lau; Nấm Linh chi; Bột Mủ trôm Ngọc Tại; Rượu Đinh Lăng; Rượu Vodka Tây Nguyên.
- Năm 2021, UBND huyện có 10 sản phẩm đã tổ chức đánh giá, trình UBND tỉnh xem xét, công sản phẩm OCOP: Nấm bào ngư xám 81 Farm; Cà phê nguyên bản Faos; Gạo chất lượng cao J02; Dầu gấc nguyên chất AGILA; Rượu Đinh lăng - mật ong rừng; Bơ Booth Đại Ngàn; Bưởi da xanh Đại Ngàn; Mật ong hoa cà phê nguyên chất; Cam sành Đại Ngàn; Khô gà lá chanh Đăng Khôi;
- Năm 2022, huyện Chư Pưh có 06 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP; tuy nhiên  trong quá trình triển khai thực hiện các sản phẩm chưa hoàn thiện do đó các doanh nghiệp, HTX không xây dựng hồ sơ đánh giá, phân hạng tiêu chuẩn OCOP trong năm 2022.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Năm 2019: 464 triệu đồng; năm 2020: 2.368 triệu đồng: Năm 2021: 39,750 triệu đồng.
1.2. Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023
- Tiếp tục duy trì và phát triển 22 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận đạt 03 sao năm 2019, 2020 và năm 2021; nâng cấp 01 sản phẩm đạt 04 sao cấp tỉnh trong năm 2023 (nếu sản phẩm đủ điều kiện theo quy định).
- Xây dựng và phát triển 03 đến 06 sản phẩm mới tham dự đánh giá, phân hạng 03 sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh năm 2023.
- Chính sách hỗ trợ: (có thể liên hệ phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tư vấn cụ thể chính sách hỗ trợ).
2. Chương trình liên kết sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
- Năm 2019, UBND huyện triển khai 04 dự án: Dự án án liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hương Chi theo chuỗi giá trị; Dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ nghệ sạch tại huyện Chư Pưh; Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gạo chất lượng cao (giống J02) theo chuỗi giá trị trên địa bàn xã Ia Phang; Dự án án liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm Mít thái an toàn theo chuỗi giá trị.
- Năm 2020, huyện triển khai 02 dự án, gồm: dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm sầu riêng hữu cơ của HTX Đại Ngàn - xã Ia Blứ, dự án dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chanh dây của HTX Thành đạt - xã Ia Hla.
- Năm 2021, huyện triển khai 06 dự án, gồm: 05 dự án dự án liên kết sản suất - tiêu thụ sản phẩm dê Bách thảo tại các xã Ia Le, Ia Hrú, Ia Rong, Ia Hla, Chư Don và 01 dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn xã Ia Phang của HTX Long Hưng. Đến năm 2022, tiếp tục triển khai 06 dự án liên kết sản xuất nêu trên.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Năm 2019: 3.300 triệu đồng; năm 2020: 979,120 triệu đồng; năm 2021: 1.600 triệu đồng.
*Trên cơ sở rà soát, thực hiện các Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2022-2025 có tính khả thi cao và hiệu quả (theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh). Phòng Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu, đề xuất các dự án thực hiện giai đoạn 2022-2025 như sau:
- + Về tình hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: Trong giai đoạn 2020-2022, trên địa bàn huyện đã triển khai và tiếp tục thực hiện 23 mô hình liên kết sản xuất lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, gồm: mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm mít thái an toàn, mô hình liên kết sản xuất trồng dâu nuôi tằm và măng tây, mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm dê Bách Thảo; các mô hình phát triển kinh tế 02 xã điểm (Ia Dreng, Ia Blứ); 07 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ nguồn vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng NTM do tỉnh phân bổ, gồm: dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm gạo J02, dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nghệ sạch, dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm Nhãn Hương chi, dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm sầu riêng hữu cơ an toàn, dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chanh dây, dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm Mít thái an toàn; 05 dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm dê của các xã Ia Le, Ia Hrú, Chư Don, Ia Rong, Ia Hla, và dự án liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của xã Ia Phang. Tổng kinh phí thực hiện 20.656.118.722 đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 6.441.883.100 đồng (Trung ương: 3.528.874.100 đồng, Tỉnh: 0 đồng, Huyện: 2.913.027.000 đồng), nhân dân đóng góp: 12.084.012.622 đồng và doanh nghiệp hỗ trợ: 2.130.223.000 đồng.
- Chính sách hỗ trợ: phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tư vấn cụ thể chính sách hỗ trợ.
3. Kế hoạch Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Xác định nông nghiệp là ngành chủ lực của huyện, trong thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều Nghị quyết, Kế hoạch, chỉ đạo để các ngành, các địa phương thực hiện tập trung vào các nội dung:
- Chuyển đổi các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao là thế mạnh của huyện như sầu riêng, mít, bơ, cây có múi, cà phê, cây dược liệu.
- Tập trung phát triển đàn dê, đàn bò, đàn heo theo hướng quy mô trang trại áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tập trung triển khai các giải pháp để đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn, có cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển.
4. Các dự án phát triển ngành nông nghiệp
4.1. Đề án Điều tra, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ thổ nhưỡng, làm cơ sở khoa học để phục vụ bố trí cây trồng hợp lý trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Chư Pưh là địa phương có điều kiện về tự nhiên, đất đai thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cây dược liệu.... và phát triển chăn nuôi gia súc. Kinh tế tập thể trong những năm gần đây đã được hình thành và phát triển nhanh, đây là điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi liên kết giữa Doanh nghiệp với Hợp tác xã, Tổ hợp tác và nông dân.
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, thì địa phương cũng còn phải khắc phục nhiều khó khăn, vướng mắc như: cây trồng chủ lực như hồ tiêu không những chết do dịch bệnh, rớt giá; thiếu quy hoạch chi tiết cho các loại cây trồng phù hợp với từng loại đất đai và điều kiện sản xuất; có rất ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn đặc biệt là tham gia vào xây dựng cánh đồng lớn trên các cây trồng chủ lực; Các HTX do mới thành lập nên hoạt động còn nhiều hạn chế; Các công trình thủy lợi trên địa bàn chủ yếu là đập dâng nên không có khả năng tích nước chống hạn và tưới tiêu chủ động; chưa có công trình thủy lợi tưới cho cây công nghiệp, cây trồng cạn. Đồng thời với những khó khăn trên là nguồn vốn để nhân dân tái đầu tư sản xuất cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Để giải quyết những khó khăn trên, trước hết cần thiết phải nghiên cứu về chất lượng đất nông nghiệp sẽ tạo cơ sở khoa học cho những giải pháp quản lý tài nguyên đất đai một cách toàn diện và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp đối với nhiều diện tích đang sản xuất kém hiệu quả như các vùng đất bị hạn hán, trên địa bàn huyện.
Chính vì vậy, huyện quyết định đầu tư dự án: “Điều tra, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ thổ nhưỡng, làm cơ sở khoa học để phục vụ bố trí cây trồng hợp lý trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai”, cụ thể như sau:
- Tổng mức đầu tư: 2,1 tỷ đồng.
- Thời gian hoàn thành dự án: tháng 5 năm 2021.
(Hiện nay bản đồ thổ nhưỡng đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng, các DN, HTX, HKD, người dân có nhu cầu truy cập vào trang thông tin của huyện để tham khảo: https://bandothonhuongchupuh.gialai.gov.vn)
4.2. Đề án sản xuất và dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả công trình hồ chứa Plei Thơ Ga, xã Chư Don
Công trình Hồ Plei Thơ Ga có dung tích toàn bộ là 10,54 triệu m3 nước, thiết kế nhiệm vụ tưới cho cho 620 ha lúa, 1.000 ha cây trồng các loại tại địa bàn xã các xã Chư Don, Ia Blứ, thị trấn Nhơn Hòa và kết hợp phát triển thủy sản, giải quyết nước sinh hoạt cho 19.000 người, với kinh phí đầu tư 222 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả sử dụng Công trình sau khi đi vào khai sử dụng, thời gian qua UBND huyện quyết định đầu tư dự án “Đề án kế hoạch sản xuất và chuyển đổi cây trồng, phát triển thủy sản, du lịch nhằm khai thác hiệu quả công trình hồ chứa Plei Thơ Ga sau khi đi vào sử dụng”, dự trù kinh phí thực hiện là 494.178.000 đồng.
Mục tiêu của huyện triển khai dự án này là nhằm xác định đúng đắn, rõ ràng kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn về hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, bố trí cây trồng hợp lý với điều kiện đất đai, năng lực tưới của công trình thủy lợi, kết hợp phát triển thủy sản, du lịch sinh thái trong cụm điểm du lịch thác Ia Nhí - Hồ Plei Thơ Ga - Núi Chư Don và định hướng liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp, du lịch với các huyện, tỉnh lân cận.
5. Kế hoạch giao rừng năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Pưh (năm 2023 không có)
5.1. Mục tiêu: Thực hiện việc giao rừng thống nhất, đồng bộ với giao đất cho hộ gia đình để quản lý bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng bền vững; sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng theo quy định hiện hành nhằm phát huy thế mạnh của rừng, bảo vệ và phát triển được vốn rừng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân sống trong rừng và gần rừng trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
5.2. Tổng diện tích giao rừng: 1.029,1 ha; tại tiểu khu 1144 xã Ia Blứ; các tiểu khu 1126, 1132, 1133, 1135, 1140 xã Ia Le; các tiểu khu 1104, 1106, 1107, 1112 xã Ia Phang; các tiểu khu 1101, 1108 xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, cụ thể: xã Ia Blứ: 11,6 ha, xã Ia Le: 488,37 ha, xã Ia Phang: 500,01 ha, xã Chư Don: 29,12 ha.
5.3. Đối tượng: 40 hộ gia đình cư trú hợp pháp trên địa bàn xã nơi có rừng, có nhu cầu nhận rừng và có khả năng bảo vệ phát triển rừng.
(các đơn vị có nhu cầu liên hệ UBND các xã Ia Le, Ia Phang, Chư Don hoặc Hạt Kiểm lâm huyện để được tư vấn thêm)
II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG
1. Tiềm năng Phát triển điện năng lượng tái tạo
Huyện Chư Pưh là một trong những huyện được đánh giá có tiềm năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có tiềm năng phát triển các dự án điện . Trong thời gian qua, huyện Chư Pưh đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến nghiên cứu, triển khai dự án, kết quả: đã được đưa quy hoạch phát triển 13 dự án điện gió công suất từ 50 đến 100MWp, 07 dự án điện mặt trời công suất dưới 50MW; 30 dự án nông nghiệp kết hợp thống điện mặt trời áp mái công suất dưới 1MWp và 64 hệ thống điện mặt trời áp mái công trình dân dụng có quy mô nhỏ đã vận hành với tổng công suất 28MW.
Hiện nay trên địa bàn huyện đã hình thành 03 dự án điện gió với tổng công suất 200MW (dự án điện gió Ia Le 1 với công suất 100MW; dự án điện gió Nhơn Hòa 1 với công suất 50MW, dự án điện gió Nhơn Hòa 2 với công suất 50MW).
 Các dự án trên góp phần tích cực bù đắp cho nguồn điện của quốc gia; đồng thời, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách địa phương.
2. Dự án đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông
Dự án đường liên huyện Chư Sê - Chư Pưh - Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 với tổng mức đầu tư là 320 tỷ đồng, tổng chiều dài 32,75 km, mặt đường rộng 7,5m, triển khai thi công vào năm 2021, hoàn thành vào năm 2022. Dự án nhằm kết nối các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông cùng với dự án đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông tạo thành mạng lưới đường giao thông khép kín phía Tây tỉnh Gia Lai, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các huyện có tuyến đường đi qua.
3. Các khu quy hoạch trên địa bàn huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết:
- Dự án Quy hoạch chi tiết Chợ trung tâm và Khu dân cư xung quanh thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Địa điểm: thị trấn Nhơn Hòa; có Diện tích: 67.186 m2.
- Dự án Quy hoạch Chi tiết xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa mới, Công an thị trấn và khu dân cư xunh quanh. Địa điểm: thị trấn Nhơn Hòa; Diện tích: 84.800 m2.
- Dự án Quy hoạch Khu dân cư Đông Bắc Nguyễn Thái Học, thị trấn Nhơn Hòa; Địa điểm: thị trấn Nhơn Hòa; Quy mô: 52.390 m2.
- Dự án Quy hoạch Khu đất mở rộng khu dân cư Đông bắc Nguyễn Thái Học Quy hoạch; Địa điểm: thị trấn Nhơn Hòa; Quy mô: 16.500 m2.
- Dự án Quy hoạch Khu dân cư phía Nam Trường THCS Nguyễn Trãi; Địa điểm: thị trấn Nhơn Hòa; Diện tích: 2.000 m2.
- Dự án Khu quy hoạch đất dịch vụ phía trước Bệnh viện đa khoa huyện Chư Pưh; Địa điểm: thị trấn Nhơn Hòa; Diện tích: 6.750 m2.
- Dự án Quy hoạch Chi tiết điểm dân cư mới xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh; Địa điểm: xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh; Quy mô: 41.072 m2.
- Dự án Quy hoạch Chi tiết Chợ và Khu dân cư xung quanh xã Ia Hla; Địa điểm: xã Ia Hla, huyện Chư Pưh; Quy mô: 36.100 m2.
- Dự án Khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất dịch vụ thôn Ia Bia, xã Ia Le; Địa điểm: xã Ia Le; Quy mô: 230.453 m2.
- Dự án Khu Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thôn Phú An, xã Ia Le;  Địa điểm: xã Ia Le; Quy mô: 17.600 m2.
- Dự án Quy hoạch Công viên Hồ sen và Khu dân cư xunh quanh ; Địa điểm: thị trấn Nhơn Hòa; Diện tích: 11.410 m2.
(có thể liên hệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng để nhận bản vẽ chi tiết)
4. Quy hoạch nông thôn mới các xã
Nhằm quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn, cụ thể hóa định hướng phát triển trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cải thiện đời sống dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, UBND huyện chủ động đầu tư các dự án Quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, cụ thể như sau:
4.1. Các quy hoạch đã được phê duyệt: Đến nay, UBND huyện hoàn thành và phê duyệt 05 Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã: Ia Le, Ia Hla, Ia Rong, Ia Dreng, Chư Don (Có Quyết định phê duyệt kèm theo)
4.2. Các quy hoạch đang triển khai thực hiện: Hiện nay, huyện đã triển khai cơ bản hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 03 xã: Ia Blứ, Ia Phang, Ia Hrú để tiếp tục triển khai, xây dựng nông thôn trên địa bàn 03 xã và dự kiến hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của các xã cuối Quý III năm 2023.
(có thể liên hệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để truy cập dữ liệu).
III. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
1. Về du lịch: Hiện tại, huyện đang kêu gọi đầu tư dự án phát triển du lịch tại các địa điểm: Núi Chư Don, Hồ Plei Thơ Ga, Thác Ia Nhí, cụ thể như sau:
- Tên dự án: khu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng Chư Don - Ia Nhí - Thơ Ga.
- Tổng vốn đầu tư: 110 tỷ đồng.
- Địa điểm: xã Chư Don, huyện Chư Pưh.
- Quy mô dự kiến: 50 ha.
- Hiện trạng đất: đất lâm nghiệp 30 ha; đất nông nghiệp 20 ha.
2. Phát triển hệ thống chợ
2.1. Hệ thống chợ đang hoạt động
- Chợ thị trấn Nhơn Hòa (loại III) Diện tích 6.864 m2: có khoảng 100 hộ kinh doanh buôn bán tại chợ.
- Chợ xã Ia Hrú (loại III) diện tích: 5.700 m2 : có khoảng 79 hộ kinh doanh tại chợ.
- Chợ xã Ia Blứ (loại III) diện tích 4.200 m2 : có khoảng 55 hộ tham gia kinh doanh tại chợ.
- Chợ xã Ia Hla (loại III) diện tích 6.600 m2: có khoảng 20 hộ tham gia kinh doanh tại chợ.
2.2. Hệ thống chợ đang đầu tư
- Chợ Trung tâm thị trấn Nhơn Hòa: Đang triển khai các bước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất chợ, sau khi đấu giá có nhà đầu tư sẽ triển khai đầu tư xây dựng chợ, dự kiến giai đoạn 2023-2024.
- Chợ xã Ia Le: Đang được UBND huyện đầu tư với tổng mức khoảng 10 tỷ đồng.
Trên đây là một số thông báo về những dự án đầu tư, các khu quy hoạch, các chính sách trọng điểm huyện Chư Pưh đang triển khai trên địa bàn trong năm 2022. UBND huyện thông báo cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, HKD biết, nắm bắt, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển./.

 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 16
Năm hiện tại: 23
Tổng số lượt truy cập: 23
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png