Trang chủ > Chuyên mục > Thông báo > Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Ngày đăng bài: 22/03/2022
Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Chư Pưh phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 3, Mục II, Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
2. Số lượng chỉ tiêu và chức danh tuyển dụng: Tổng số nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 là 06 chỉ tiêu của các chức danh: Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - Xã hội; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường; Tài chính - Kế toán ở 04 xã, thị trấn (chi tiết vị trí việc làm cụ thể có bảng nhu cầu kèm theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Chư Pưh) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND huyện Chư Pưh (https://chupuh.gialai.gov.vn); được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện và UBND các xã, thị trấn.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại khoản 3, Mục II của Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
Yêu cầu trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đối với người DTTS Jrai, BahNar tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.