Lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực

Ngày đăng bài: 18/10/2023
Để cuộc sống ấm tình người, không gian mạng trở nên trong sáng an toàn hơn, khi tham gia mạng xã hội chúng ta tích cực lan tỏa thông tin tốt, hình ảnh đẹp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, nhằm tạo ra xu hướng tích cực trên mạng xã hội.
Cá nhân mỗi người khi được tiếp nhận nhiều thông tin tốt, hình ảnh và câu chuyện đẹp sẽ giúp cho ta ghi sâu vào tâm trí, qua đó định hướng được nhận thức, thay đổi hành vi của mình theo hướng tích cực như những gì đã được tiếp nhận.