Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn hướng tới Đại hội chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -

Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn hướng tới Đại hội chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng bài: 10/05/2020
Đại hội chi bộ Ban Quản lý RPH Nam Phú Nhơn, sẽ  được tổ chức vào ngày 11/5/ 2020. Đến thời điểm Đại hội, Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn có 12 đảng viên. Trong đó: Đảng viên chính thức 11 đảng viên, 01 đảng viên dự bị.
          Đại hội chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CHI BỘ TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG, PHÁT HUY ĐOÀN KẾT; DÂN CHỦ, XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”. Cùng với phương châm “ đoàn kết, dân chủ, sáng tạo”. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ XII (2020 - 2025).
Trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn đã đạt được những kết quả về một số lĩnh vực cơ quan phụ trách như sau:
Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, từng đảng viên trong chi bộ đã phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao đã góp phần cho tập thể chi bộ, tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng bám sát nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về Luật Lâm nghiệp, các văn bản các cấp về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến nhân dân.
 Tổ chức kiểm tra, truy quét xử lý, răn đe để ngăn chặn tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nên đã hạn chế được các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Hằng năm đơn vị đều ký quy chế phối hợp với chính quyền địa phương các xã có rừng; Hạt Kiểm lâm, Ban chỉ huy quân sự, Công an  huyện Chư Sê, Chư Pưh về công tác quản lý bảo vệ rừng.
Song song với việc tuần tra bảo vệ rừng, đơn vị xác định công tác phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, hàng năm bước vào đầu mùa khô, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị củng cố Ban chỉ huy, thành lập các tổ đội triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã được cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; củng cố, xây dựng quy chế phối hợp với các ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Kết quả trong nhiệm kỳ không có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn được đơn vị quản lý.
Thực hiện giao khoán rừng tự nhiên cho 2 cộng đồng dân cư làng Hlốp và làng Ngăng xã Chư Don và các hộ dân xã Ia Hla nhận khoán bảo vệ rừng. Nhìn chung, diện tích rừng được giao khoán bảo vệ tốt. Các hộ dân nhận khoán có thêm nguồn thu nhập, luôn đề cao trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ rừng.
Hợp đồng bảo vệ rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên với các hộ dân tại xã Ia Hla. Nhìn chung diện tích rừng được giao khoán bảo vệ tốt. Các hộ dân nhận bảo vệ rừng được thanh toán tiền nhận khoán đúng, đủ và kịp thời theo quy định, từ đó đã nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ tốt diện tích rừng đã nhận.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương án giao khoán đất trồng rừng sản xuất theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ chăm sóc rừng trồng theo đúng quy trình kỹ thuật.
Trong nhiệm kỳ đơn vị đã vận động được 219 hộ dân tham gia trồng rừng sản xuất theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Thủ Tướng chính phủ với tổng diện tích 215 ha. Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ dân trồng rừng chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng trồng của từng hộ gia đình theo đúng quy trình kỹ thuật; theo dõi diễn biến sâu bệnh trên cây trồng.
Để đại hội chi bộ thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn  đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể . Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài tham gia cấp ủy nhiệm kỳ tới.
Qua những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn tiến tới Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu xây dựng Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo cơ quan hàng năm đạt tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc được các cấp tặng giấy khen; lãnh đạo tổ chức Công đoàn đạt vững mạnh đến vững mạnh xuất sắc hàng năm; quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng.
Đại hội xây dựng các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:  Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nói, viết và làm đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của công dân; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% viên chức và người lao động tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước do huyện phát động; Phấn đấu kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp được từ 2 - 3 đảng viên mới;  Cử đảng viên tham gia học các lớp lý luận chính trị đạt 100% chỉ tiêu được giao; Xây dựng Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”;  Phấn đấu trong nhiệm kỳ trồng 100 ha rừng sản xuất, giao khoán 10.900 ha, làm mới 21 km đường ranh cản lửa;  Tổ chức được 15 đợt tuyên truyền, Phát 900 tờ lịch có ảnh tuyên truyền và tờ rơi cho các hộ dân canh tác nương rẫy trong và ven lâm phần đơn vị quản lý. Ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng với 800 hộ dân.
 
Phát huy kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy các cấp, sự chủ động của cấp ủy cơ sở và sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, người lao động tin rằng đại hội chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được cấp ủy đủ đức, đủ tài để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
 
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 24
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png