Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hướng tới Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hướng tới Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng bài: 10/05/2020
Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được thành lập theo Quyết định số 757-QĐ/HU, ngày 23/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đến nay tổng số đảng viên chi bộ gồm có 05 đảng viên hiện đang công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy là chi bộ cơ quan tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm; Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo Điều 32 Điều lệ Đảng quy định.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt kết quả, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, cụ thể: Các cấp ủy đã kiểm tra 101 tổ chức đảng, 357 đảng viên, giám sát chuyên đề 74 tổ chức đảng, 366 đảng viên. UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được quy định tại điều 32, Điều lệ Đảng đạt được những kết quả nhất định. Các cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 67 đảng viên đúng quy trình, quy định của Đảng. Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 04 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 01 đảng viên.
Trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, công chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đúng theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và nghiên cứu đề xuất về những vấn đề cấn thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Công tác phân tích chất lượng đảng viên hàng năm được tiến hành nghiêm túc, ngày càng đi vào nề nếp, phản ánh đúng thực trạng chất lượng đảng viên của chi bộ. Hàng năm có 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, chi bộ đã kiểm tra 02 đảng viên, giám sát chuyên đề 02 đảng viên.
Với kết quả trên, tập thể chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 03 năm liền đạt Trong sạch vững mạnh trong đó có 02 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu ( năm 2017, 2018) và được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền ( từ năm 2014-2018). Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã được UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua năm 2018; danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 03 năm liền (2015, 2016, 2017); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho tập thể cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 01 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2016 và  02 lần được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen ( năm 2016, năm 2017).
Để đại hội chi bộ thành công thì công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức quan trọng. Do vậy, cùng với việc chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho đại hội, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị nhất là yêu cầu, nội dung về công tác nhân sự. Việc xây dựng đề án nhân sự  thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể . Lựa chọn cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài để Đại hội bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ tới.
Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; tập trung lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hàng năm đạt tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc; lãnh đạo tổ chức Công đoàn đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc hàng năm; xây dựng, giữ vững cơ quan công sở đạt chuẩn văn hóa.
 Phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 20% danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được các cấp tặng giấy khen, bằng khen và các danh hiệu khác. 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm kỷ luật. 100% cán bộ, công chức tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước hàng năm do huyện phát động. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên được học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chuyên đề của các cấp ủy Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm:100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ  20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hàng năm của Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ở mức đạt và vượt.
Lãnh đạo cán bộ, công chức trong cơ quan đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo cơ quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Chỉ đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyên ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ làm công tác kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
Chỉ đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra; chú trọng kiểm tra, giám sát các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Chỉ đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyên ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới phải chủ động kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng tâm: Công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch đề bạt, bổ nhiệm…; giải quyết các vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; các tổ chức đảng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức; xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại ngay từ cơ sở nhằm hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.
Thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức. 
Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong cán bộ, công chức; chống những biểu hiện mất dân chủ, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. 
Phát huy kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của cấp ủy các cấp, sự chủ động của chi bộ và sự tham gia, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, người lao động tin rằng đại hội chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được Bí thư  đủ đức, đủ tài để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Thương Hiền

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 21
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png