Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng > Lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đ

Lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng bài: 30/10/2020
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ; Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn việc tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với một số nội dung cụ thể :
Hình thức thảo luận, góp ý kiến
Nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức sau:
- Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội nghị, tọa đàm khoa học.
- Thông qua hệ thống thư, báo:
+ Gửi thư góp ý kiến tới các báo Trung ương, các đài phát thanh, truyền hình Trung ương.
+ Gửi thư góp ý kiến tới Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cổng thông tin điện tử huyện Chư Pưh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện và các trang tin điện tử, website của các cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các  đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, của huyện.
+ Gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, như: Đảng ủy xã, thị trấn; Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hoặc có thể gửi trực tiếp đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.
 Nội dung thảo luận, góp ý kiến
Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể:
* Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

* Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030

* Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

* Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
TIẾP NHẬN, TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống dọc.
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện tiếp nhận thư gửi trực tiếp.
- Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo việc tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gửi trực tiếp tới cấp ủy để tổng hợp, lập báo cáo gửi Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).
- Huyện ủy Tổ chức tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gửi trực tiếp đến cấp ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp nhận báo cáo của các Tổ chức cơ sở Đảngtrực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp ý kiến đóng góp qua thư của nhân dân để xây dựng Báo cáo chung của huyện, gửi Ban Thường vụ Huyện ủy để báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 05 tháng 11 năm 2020.
                                                                                              Minh Châu

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng số lượt truy cập: 22
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png