Trang chủ > Chuyên mục > Thông tin tuyên truyền > Tài liệu về ngân sách huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
21/QĐ-UBND 25/03/2022 Quyết định số 21/QĐ-UBND - 25/03/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Xuất ngân sách huyện năm 2022 cấp bổ sung kinh phí cho: Văn phòng HĐND- UBND huyện đầu tư hội nghị truyền hình trực tuyến cho 05 xã còn lại trên địa bàn huyện.
20/QĐ-UBND 18/03/2022 Quyết định số 20/QĐ-UBND - 18/03/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Xuất ngân sách huyện năm 2022 cấp bổ dung cho: Trung tâm Y tế huyện
19/QĐ-UBND 17/03/2022 Quyết định số 19/QĐ-UBND - 17/03/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Phê duyệt dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2022
17/QĐ-UBND 11/03/2022 Quyết định số 17/QĐ-UBND - 11/03/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình kiên cố hoá hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Pưh (đợt 2)
16/QĐ-UBND 02/03/2022 Quyết định số 16/QĐ-UBND - 02/03/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022
15/QĐ-UBND 23/02/2022 Quyết định số 15/QĐ-UBND - 23/02/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Phân bổ bổ sung dự toán chi năm 2022: Thanh tra huyện
14/QĐ-UBND 23/02/2022 Quyết định số 14/QĐ-UBND - 23/02/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Giao nhiệm vụ; Đồng thời xuất ngân sách huyện năm 2022 cấp cho: Hạt Kiểm lâm
13/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định số 13/QĐ-UBND - 18/02/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022: Phòng Lao động- TBXH huyện
12/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định số 12/QĐ-UBND - 18/02/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Phân bổ bổ sung dự toán chi năm 2022 cho: Phòng Lao động- TBXH huyện
11/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định số 11/QĐ-UBND - 18/02/2022 - UBND Huyện Chư Pưh Cấp bổ sung có mục tiêu để thu hồi kinh phí đã tạm ứng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
10/QĐ-UBND 14/02/2022 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Xuất ngân sách cấp bổ sung kinh phí năm 2022 cho: UBND các xã, TT
9/QĐ-UBND 28/01/2022 Quyết định số 9/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của  UBND Huyện Chư Pưh Xuất ngân sách cấp bổ sung kinh phí năm 2022 cho: Ban CHQS huyện
8/QĐ-UBND 28/01/2022 Quyết định số 8/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Xuất ngân sách huyện cấp bổ sung kinh phí năm 2022: Ban CHQS huyện
7/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định số 7/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Về việc bổ sung nhiệm vụ chi năm 2022 cho Đơn vị: Văn phòng Huyện ủy Chư Pưh
6/QĐ-UBND 27/01/2022 Quyết định số 6/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Xuất ngân sách huyện năm 2022 cấp cho: Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thực hiện lễ Giao nhận quân năm 2022
5/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định số 5/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình kiên cố hoá hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2022 trên địa bàn huyện Chư Pưh ( đợt 1)
4/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định số 4/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Bổ sung kinh phí được trích lại từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước
03/QĐ-UBND 25/01/2022 Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Phân bổ bổ sungg kinh phí cho các đơn vị tổ chức thực hiện hỗ trợ, tặng quà và chi chi các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
02/QĐ-UBND 21/01/2022 Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND Huyện Chư Pưh Bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các đơn vị 
01/QĐ-UBND 14/01/2022 Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về việc xuất ngân sách huyện năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện vào Quỹ phát triển đất tỉnh.
15/QĐ-UBND 19/02/2021 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021
498/BC-UBND 09/12/2019 tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách năm 2019 và dự toán năm 20
15/NQ-UBND 30/12/2019 Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự toán thu- chi ngân sách năm 2020
16/NQ-UBND 30/12/2019 HĐND nhân dân huyện ban hành Nghị quyết số 16/NQ-UBND - 30/12/2019 - UBND Huyện Chư Pưh Về việc thông qua định mức phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán năm 2020
25/QĐ-UBND 06/03/2019 QĐ Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi năm 2019 đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện
25/QĐ-UBND 06/03/2019 QĐ Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi năm 2019 đơn vị: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện
23/QĐ-UBND 05/03/2019 QĐ Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 Đơn vị : Phòng Y tế huyện Chư Pưh
22/QĐ-UBND 05/03/2019 QĐ Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2018 Đơn vị: Văn phòng Huyện ủy huyện
21/QĐ-UBND 05/03/2019 QĐ Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2018 Đơn vị: Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
20/QĐ-UBND 26/02/2019 QĐ Về việc điều chỉnh giảm nhiệm vụ chi của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, đồng thời điều chỉnh tăng nhiệm vụ chi cho Hội đồng BTHT - GPMB huyện
19/QĐ-UBND 18/02/2019 Về việc thông báo danh mục và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 trên địa bàn huyện Chư Pưh
18/QĐ-UBND 18/02/2019 Về việc phân bổ dự toán chi Ngân sách huyện năm 2019 cho đơn vị UBND xã Ia Phang
17/QĐ-UBND 14/02/2019 về việc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2019 đơn vị Phòng Tài nguyên Môi trường
16/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc bổ sung kinh phí năm 2019: UBND các xã, thị trấn
15/QĐ-UBND 28/01/2019 Về việc giao nhiệm vụ và Phê duyệt nội dung chi hoat động năm 2019: Hội Người cao tuổi huyện
14/QĐ-UBND 19/04/2019 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019
13/QĐ-UBND 28/01/2019 Về việc cấp kinh phí cho PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pưh để tạo nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện
12/QĐ-UBND 25/01/2019 Về việc phân bổ dự toán chi Ngân sách huyện năm 2019 cho: UBND TT Nhơn Hòa
11/QĐ-UBND 23/01/2019 Về việc phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019: UBND các xã, thị trấn
10/QĐ-UBND 23/01/2019 Về việc phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2019: UBND xã IaLe

|<<1 2>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 5
Tổng số lượt truy cập: 403
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png