Trang chủ > Chuyên mục > Đơn thư khiếu nại tố cáo > Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại buổi tiếp công dân địn

Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ, ngày 18/9/2023

18/09/2023
Ngày 18/9/2023, UBND huyện tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ. Chủ trì: đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các Phòng ban, đơn vị: Thanh tra huyện; Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện; Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Tại buổi tiếp công dân, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của công dân. Qua ý kiến, kiến nghị của công dân, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Kiến nghị bà Nguyễn Thị Thuỷ, thôn Hoà Bình, thị trấn Nhơn Hoà
1.1. Nội dung kiến nghị: Tại buổi tiếp công dân ngày 15/8/2023, UBND huyện đã kết luận giải quyết nội dung kiến nghị của bà (kết luận số 963/TB-VP ngày 16/8/2023) nhưng đến nay các cơ quan, đơn vị vẫn chưa giải quyết. Bà đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành giải quyết xong kiến nghị của bà.
1.2. Kết luận của UBND huyện: Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí lịch làm việc, mời các ngành liên quan và đồng chí Vũ Đức Huy (nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường) làm việc, giải quyết vào chiều ngày 18/9/2023.
2. Kiến nghị của ông Lê Văn Lai, 242 Hùng Vương, thị trấn Nhơn Hoà
2.1. Nội dung kiến nghị: Ông thực hiện thủ tục tách thửa và có phiếu hẹn trả kết quả vào ngày 21/6/2023, nhưng đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được kết quả. Ông mong muốn UBND huyện chỉ đạo giải quyết cho gia đình ông (có phiếu hẹn trả kết quả kèm theo).
2.2. Kết luận của UBND huyện: Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện kiểm tra, xử lý thủ tục hành chính cho công dân theo quy định. Báo cáo UBND huyện kết quả xử lý trước ngày 21/9/2023 để phục vụ tiếp công dân, trả lời kiến nghị,
3. Kiến nghị bà Nguyễn Thị Lê Huê, thôn Hoà Bình, thị trấn Nhơn Hoà
3.1. Nội dung kiến nghị: Giấy CNQSDĐ của bà bị mất, đã thực hiện xong các thủ tục báo mất và thu hồi GCNQSDĐ. Nay bà nộp hồ sơ đề nghị cấp lại GCNQSDĐ thì Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ngày 12/4/2023 có phiếu trả hồ sơ về. Bà đề nghị các cấp ngành hướng dẫn, giúp đỡ bà hoàn thiện thủ tục để được cấp lại GCNQSDĐ theo quy định
3.2. Kết luận của UBND huyện: Trên cơ sở ý kiến của bà Nguyễn Thị Lê Huê và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tại buổi tiếp công dân. Yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện báo cáo cụ thể, hồ sơ vụ việc về UBND huyện, xong trước ngày 19/9/2023. Trên cơ sở báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu UBND huyện giải quyết theo quy định.
4. Kiến nghị của ông Trình Hoàng Việt, thôn Plei Kia, thị trấn Nhơn Hoà
4.1. Nội dung kiến nghị: Cánh quạt của dự án Điện gió Nhơn Hoà chiếm dụng khoảng không trên mặt đất thuộc quyền sử dụng đất của gia đình chúng tôi (chiều dài ước tính là 30-40m), gia đình tôi chưa nhận được bất cứ thông báo nào hay thoả thuận giữa 2 bên về việc này. Ông đề nghị UBND huyện có ý kiến chỉ đạo giải quyết, yêu cầu Công ty phối hợp làm việc.
4.2. Kết luận của UBND huyện: Yêu cầu Công ty Điện gió Nhơn Hoà 1 có trách nhiệm làm việc với hộ gia đình người dân để đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Báo cáo UBND huyện kết quả trước ngày 30/9/2023.
5. Kiến nghị của bà Vũ Thị Tập, thôn Phú Bình, xã Ia Le
5.1. Nội dung kiến nghị: (1) Trước đây, phòng Kinh tế-Hạ tầng có chủ trì tiến hành đo đạc xác định nhà bà nằm trong hành lang 200m tính từ chân trụ tháp gió. Nhưng nay Công ty CPĐTPTĐG Cao Nguyên 1 báo cáo gia đình bà nằm ngoài phạm vi 200m là không đúng. Bà đề nghị kiểm tra lại. (2) Gia đình bà trực tiếp sinh sống trong hành lang Trụ điện gió thuộc Dự án điện gió Ia Le 1 nhưng không được giải quyết hỗ trợ di dời tái định cư. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra và yêu cầu Công ty Điện gió giải quyết hỗ trợ cho bà.
5.2. Kết luận của UBND huyện:
(1) Giao Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện:
- Chủ trì, phối hợp cùng UBND xã Ia Le, Công ty CPĐTPTĐG Cao Nguyên 1 đo đạc lại khoảng cách từ nhà bà Vũ Thị Tập đến trụ quạt gió (lập biên bản). Báo cáo UBND huyện trước ngày 22/9/2023. Lưu ý: Trước khi tiến hành đo đạc lại, phòng Kinh tế- Hạ tầng có trách nhiệm ban hành và gửi giấy mời đến hộ gia đình bà Tập biết, để phối hợp cùng tiến hành kiểm đếm.
- Kiểm tra, cung cấp biên bản mà theo kiến nghị của người dân thì phòng Kinh tế-Hạ tầng trước đây đã chủ trì cùng các cá nhân liên quan (Anh Jet, Anh Trọng làm việc tại UBND xã Ia Le) đã tiến hành đo đạc xác định nhà bà nằm trong hành lang 200m tính từ chân trụ tháp gió.
(2) Giao UBND xã Ia Le kiểm tra, xác minh cụ thể, chi tiết đối với trường hợp của bà Vũ Thị Tập xem có ở, sinh sống trực tiếp hay không.
6. Kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Ninh, Giám đốc Công ty TNHH TMXD 289
6.1. Nội dung kiến nghị: Trụ điện gió số 24 do Công ty CPĐTPTĐG Cao nguyên 1 xây dựng có khoảng cách, cách nhà ở công nhân chỉ 60m (nhà ở của công nhân nằm ngoài diện tích UBND tỉnh giao đất cho Công ty). Trụ gió hoạt động làm ảnh hưởng tiếng ồn, nguy cơ tai nạn, rơi vỡ, cháy nổ. Đề nghị Công ty CPĐTPTĐG Cao nguyên 1 kiểm tra, hỗ trợ đền bù chi phí xây dựng, chi phí di dời và chi phí khác để ông và công nhân được di dời chỗ ở ra khoảng cách an toàn để an tâm sinh sống và tiếp tục làm việc (có đơn kiến nghị kèm theo).
6.2. Kết luận của UBND huyện:
- Đề nghị Công ty CPĐTPTĐG Cao Nguyên 1 kiểm tra, xác minh lại nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Ninh (vì đây là kiến nghị với tư cách cá nhân).
- Giao UBND xã Ia Phang kiểm tra việc xây dựng nhà ở công nhân của Công ty TNHH TMXD 289 có đúng quy định không. Báo cáo UBND huyện trước ngày 30/9/2023.
7. Kiến nghị của ông Lê Văn Trong, thôn Phú Bình, xã Ia Le
7.1. Nội dung kiến nghị: Ông ý kiến về việc Công ty CPĐTPTĐG Cao Nguyên 1 không làm đường thoát nước dẫn đến làm ảnh hưởng sạt lở đất, ao cá của gia đình ông. Công ty CPĐTPTĐG Cao Nguyên 1 đề nghị được vào thửa đất để làm đường thoát nước nhưng ông chưa đồng ý do mức hỗ trợ mà Công ty đề xuất chỉ có 5.000.000 đồng. Ông đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công ty giải quyết.
7.2. Kết luận của UBND huyện: Đề nghị Công ty CPĐTPTĐG Cao Nguyên 1 phối hợp cùng Phòng Tài nguyên-Môi trường tiếp tục làm việc với các hộ dân để kiểm tra, tính toán hỗ trợ theo quy định. Báo cáo UBND huyện kết quả giải quyết trước ngày 28/9/2023 để phục vụ tiếp công dân, trả lời kiến nghị.
8. Kiến nghị của ông Trần Văn Nhân, thôn Khô Roa, xã Ia Rong
8.1. Nội dung kiến nghị: Ông thực hiện thủ tục đăng ký cấp mới GCNQSDĐ. Ngày 14/9/2023 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện có phiếu trả hồ sơ. Ông đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan hướng dẫn để ông được cấp GCNQSDĐ theo quy định.
8.2. Kết luận của UBND huyện:
- Giao Ban Tiếp Công dân huyện tiếp nhận hồ sơ của ông Trần Văn Nhân và bàn giao đến phòng Tài nguyên-Môi trường huyện (lập biên nhận hồ sơ) trước ngày 20/9/2023.
- Giao Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND xã Ia Rong tổ chức họp trao đổi tìm hướng xử lý (trên tinh thần tạo điều kiện xử lý cho công dân và việc giải quyết không làm thất thoát ngân sách Nhà nước, người dân cam kết không khiếu kiện, khiếu nại về hướng xử lý). Trường hợp khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ đề nghị trao đổi với cấp trên trực tiếp quản lý ngành, lĩnh vực. Báo cáo UBND huyện trước ngày 02/10/2023.
9.  Kiến nghị của ông Nguyễn Minh Phát, thôn Phú Quang, xã Ia Hrú
9.1. Nội dung kiến nghị: Ông thực hiện thủ tục cấp đổi và sang tên GCNQSDĐ. Ngày 08/02/2023, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có phiếu trả hồ sơ (có phiếu trả hồ sơ kèm theo). Ông đề nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết để ông được thực hiện thủ tục theo quy định.
9.2. Kết luận của UBND huyện:
- Giao Ban Tiếp Công dân huyện tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Minh Phát và bàn giao đến phòng Tài nguyên-Môi trường huyện (lập biên nhận hồ sơ) trước ngày 20/9/2023.
- Trên cơ sở các quy định và văn bản số 2299/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13/10/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai, giao Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham mưu giải quyết theo quy định. Báo cáo UBND huyện trước ngày 13/10/2023.
Trên đây là Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 18/9/2023. Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo đến các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
Tiến Dũng
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 10
Tổng số lượt truy cập: 10
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png