Lịch công tác
Lịch công tác

Về việc lục công tác tuần của lãnh đạo ủy ban thị trấn từ 25 đến 29/9/2023

Về việc Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 18 đến ngày 22/9/2023

Lịch công tác tuần của LĐ UBND thị trấn từ ngày 11 đến ngày 15/9/2023

Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2023 đến ngày 01/9/2023

Kế hoạch phân công trực 2/9/2023

Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 18/8

Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023

lịch công tác tuần ngày 7/8 đến 11/8

lịch công tác ngày 29/7 đến ngày 4/8

lịch công tác 31/7 đến 4/8/2023

lịch công tác tuần HĐND

lịch công tác tuần ngày 24 đến 28/7/2023

lịch công tác tuần ngày 10/7 đến ngày 14/7/2023

lịch công tác tuần ngày 26/6 đến 30/6

LỊCH TRỰC ĐẢM BẢO ANCT NGÀY 19/6/2023 ĐẾN NGÀY 25/6/2023

lịch công tác tuần ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023

Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023

lịch công tác tuần từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/ 2023

LỊCH TRỰC UBND THỊ TRẤN LỄ 30/4 VÀ 1/5

lịch công tác lãnh đạo từ ngày 6 đến ngày 10/2/2023

Từ ngày 30/01/2022 đến ngày 03/02/2023

Lịch công tác tuần 26 đến ngày 30/9

Lịch công tác tuần UBND thị trấn (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022)

Lịch công tác của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 01/8/2022-05/8/2022

lịch công tác của UBND thị trấn từ ngày 27/6/2022-01/7/2022

lịch công tác của UBND thị trấn từ ngày 27/6/2022-01/7/2022

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 20/6/2022-24/6/2022

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30.4 VÀ 1/5

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 25/4-29/4/2022

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 18/4-22/4/2022

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 21/3-25/3/2022

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (Thời gian: Từ ngày 05/02/2022 đến hết ngày 27/02/2022)

Về việc Trực phòng, choogns covid-19 từ 04/12-26/12

lịch trực covid-19 từ ngày 06/11-28/11/2021

lịch phân coogn trực bão số 7

lịch phân công trực phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 02/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Lịch phân công trực bão số 6

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 20/9-24/9/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 20/9-24/9/2021

lịch phân công trực bão số 5

lịch phân công trực covid-19 từ ngày 11/9-26/9

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 6/9-10/9/2021

lịch công tác của UBND thị trấn từ ngày 30/8/2021-03/9/2021

Lịch phân công trực nghỉ lễ 2/9 và phòng, chống dịch Covid-19

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 23/8-27/8

lịcht công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 16/8 - 20/8

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 9/8-13/8 lần 2

Về việc Lịch trực Covid-19 lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 07 đến ngày 29/8/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 02/8/2021-06/8/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 26/7/2021-30/7/2021 (Lần 2)

lịch công tác của UBND thị trấn từ ngày 26/7/2021- 30/7/2021

lịch công tác của UBND thị trấn từ ngày 12/7/2021-16/7/2021

lịch công tác của UBND thị trấn từ ngày 12/7/2021-16/7/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 05/7/2021-09/7/2021

Lịch phân công trực phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 03/7/2021-01/8/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 21/6-25/6/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 14/6-18/6/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 7/6 đến ngày 11/6/2021

lịch trực Covid-19 từ ngày 5/6-27/6/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 31/5-04/6/2021

Lịch trực phân công trực phòng chống dịch Covid-19 (Từ ngày 22/5/2021 đến ngày 30/5/2021)

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 03/5-07/5/2021

Lịch phân công trực phòng chống Covid-19

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn (từ ngày 26/4/2021-30/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 5/4/2021 - 9/4/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 15/3-19/3/2021

lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn (từ ngày 08/3/2021-12/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

lịch trực tuần từ ngày 15/2 đến ngày 19/2/2021

lịch trực tuần từ ngày 15/2 đến ngày 19/2/2021

Lịch trực lãnh đạo từ ngày 8/2 đến ngày 14/2/2021

Lịch Phân công trực phòng chống covid - 19 từ ngày 4/2 đến 28/2/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH (Thời gian: Từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 01/01/2021)

lịch công tác tuần từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020

lịch công tác từ ngày 30/11/2020 đến ngày 4/12/2020

lịch công tác lãnh đạo từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020

kế hoạch trực bão số 13. từ ngày 13/11/2020 đến ngày 16/11/2020

kế hoạch trực bão số 12 từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/10/2020

lịch tuần từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

Kế hoạch trực bão số 12 (Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 13/11/2020)

KH trực bão số 10 từ ngày 3/11/ 2020 đến 6/11/2020

Lich tuần (Từ ngày 02.11.2020 đến ngày 06.11.2020)

Lịch công tác tuần Từ ngày 26.10.2020 đến ngày 30.10.2020

LỊCH TRỰC BÃO TỪ NGÀY 23/10/2020 ĐẾN 26/10/2020

lịch công tác ngày 19/10/ 2020 đến 23/10/2020

lịch công tác tuần từ ngày 12.10 đến 16.10.2020

lịch công tác tuần từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn trấn từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 14/9 ĐẾN NGÀY 18/9/2020

Lịch công tác của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

LỊch công tác tuần từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020

Lịch công tác của lãnh đạo thị trấn từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020

Lịch phân công trực phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 16/8/2020 đến hết ngày 13/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020

Lịch công tác tuần của lãnh đạo từ ngày 03/8-09/8/2020

lịch phân công trực phòng chống dịch Covid-19 (Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 15/8/2020)

Lịch công tác của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn từ ngày 25 đến ngày 29/5/2020.

lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020

lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020

Lịch công tác từ ngày 4/5 đến hết ngày 8/5

Kế hoạch phân công Cán bộ công chức trực tại trụ sở UBND thị trấn nhân dịp Lễ 30/4/2020 và 01/5/2020 của UBND thị trấn Nhơn Hòa.

Lịch công tác tuần từ ngày 27 đến hết ngày 01/5/2020 của Lãnh đạo UBND thị trấn.

Lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 20 đến ngày 24/4/2020

Lịch công tác từ ngày 20 đến ngày 24/4/2020

Lịch Công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 17/4/2020 của lãnh đạo UBND thị trấn.

Lịch tuần từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020

Lịch công tác từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020

Lịch công tác lãnh đạo UBND thị trấn từ ngày 23/03/2020 đến 27/03/2020.

Lịch Công tác từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020

Lịch công tác tuần của UBND thị trấn Nhơn Hòa từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020

Lịch tiếp công dân thường xuyên của thị trấn Nhơn Hòa

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác mẫu


Tng tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Laid
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 123- Email: ttnhonhoa.chupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hữu Dương - Chủ tịch UBND thị trấn Nhơn Hòa.
- Giấy phép số 09/GP-TĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 19
Tổng số lượt truy cập: 106
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png