Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay
Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay
Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự...

Phương châm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Phương châm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Bước sang năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường mang đến cả cơ hội và thách thức lớn đối với an ninh, phát triển của thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong nước, chúng ta bước vào năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội...

Đảng ta
Đảng ta
Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đã...

Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Phát động Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Sáng 1/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.   Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát...

Default news teaser image
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cấp bách, trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có vai trò, vị trí hết sức quan trọng gắn với công tác  xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong những năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, và sự chỉ...

Default news teaser image
Mô hình hay “Lắng nghe dân nói”
Nhằm cụ thể hóa công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ chủ chốt, trưởng các ngành, Mặt trận và các đoàn thể để qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt, trưởng MT và các đoàn thể trong...

Default news teaser image
Nâng cao ý thức, năng lực, trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên khi tham gia không gian mạng
ĐÒI HỎI QUAN TRỌNG CÓ TÍNH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN Tất cả những trường hợp cán bộ, đảng viên đăng tải thông tin, hình ảnh có biểu hiện không lành mạnh có thể không cần phải bị ai đó khởi kiện vì vi phạm pháp luật, nhưng nếu tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan nhận thấy chưa phù hợp với tư cách của người đảng viên, cán bộ công chức...

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như nghị quyết Trung...

 |<  < 1 2 3  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng số lượt truy cập: 36
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png