Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng > Đảng bộ huyện Chư Pưh: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ huyện Chư Pưh: Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng bài: 31/08/2022
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong những năm  qua, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị rộng khắp từ huyện đến cơ sở. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

dv.jpg
Lễ kết nạp Đảng viên ở thôn, làng
 
Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã thường xuyên chỉ đạo phát triển đảng đối với những quần chúng ưu tú đang tham gia công tác các ở các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở huyện, các xã, thị trấn; ở các thôn, làng, trong Lực lượng Dân quân Tự vệ và người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Huyện đã phân công các đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng các ban, ngành đoàn thể huyện xuống bám cơ sở nhằm giúp chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Trên cơ sở nắm tình hình thực tiễn, định kỳ hàng tháng, hàng quý, những đồng chí này có trách nhiệm báo cáo Huyện ủy về kết quả tình hình địa bàn mình phụ trách và đặc biệt là cùng với ban, ngành đoàn thể ở cơ sở phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên theo kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng thường xuyên động viên quần chúng ưu tú ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; tạo điều kiện tham gia học tập các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do xã, huyện mở nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc. Nhờ vậy, đến nay, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 1646 đảng viên. Trong đó, 625 Đảng viên nữ, 398 đàng viên DTTS và 118 đảng viên là người có đạo… Có 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng. Trong đó, 9 Đảng bộ xã, thị trấn, 2 Đảng bộ Công an, Quân sự huyện và 28 Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. 133 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, trong đó 74 Chi bộ thôn, làng. Hầu hết, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân, trở thành nội dung sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn huyện. Công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra của Đảng được Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo. Vai trò, vị trí của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng được khẳng định.
Anh  Rmah Pin -  Đảng viên ở Chi bộ thôn Kênh Săn tâm sự: “Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi mong muốn, bản thân sẽ được cống hiến, đóng góp một phần công sức trí tuệ của mình để xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo lòng tin cho nhân dân”.
Những kết quả trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới trong những năm qua đã khắc phục tình trạng thôn, làng chưa có đảng viên, Chi bộ đảng và từng Đảng viên đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo và tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đạt được kết quả trên là nhờ có các Chủ trương, Nghị quyết đúng đắn của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy đối với cấp ủy về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tích cực của Mặt trận và các đoàn thể tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng vươn lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.
Đồng chí Lê Tiến Việt – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng bộ huyện Chư Pưh nói: “Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Chư Pưh tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ xã, thị trấn lựa chọn, giới thiệu những quần chúng ưu tú tại các thôn, làng để cử đi đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, nhận thức về Đảng; đặc biệt quan tâm đến các đối tượng là người đồng bào DTTS, Nữ, Công an viên, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên và cán bộ thôn, làng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu để tạo nguồn phát triển đảng viên.”         
Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, vai trò lãnh, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề để Đảng bộ huyện Chư Pưh tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong thời gian tới./.
                                                                                                 Hà Chi

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png