Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng > Bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong c

Bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ Đảng ủy xã Ia Le

Ngày đăng bài: 29/11/2022
Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.
Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua Đảng bộ xã luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, để góp phần trẻ hóa, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các chi bộ trực thuộc là vấn đề hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và cấp ủy ở cơ sở về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, đồng thời quán triệt phương châm kết nạp đảng viên. Trong các kỳ sinh hoạt ở chi bộ, Đảng ủy xã tổ chức các buổi tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy ở cơ sở về công tác phát triển đảng viên, góp phần bảo đảm cho sự tồn tại, phát triển của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên địa bàn dân cư. Quán triệt các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc phương châm kết nạp đảng viên coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm nguyên tắc, theo quy trình chặt chẽ. Hướng dẫn các chi bộ thực hiện đầy đủ các khâu: khảo sát, đánh giá nguồn, thống kê số lượng, phân tích đánh giá về chất lượng nguồn kết nạp Đảng, chú trọng chất lượng nguồn bồi dưỡng.
Thứ hai, tăng cường chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã đối với các chi bộ trong công tác phát triển đảng viên. Đảng ủy xã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng dựa trên điều kiện thực tế của từng chi bộ để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện giáo dục, bồi dưỡng để họ phấn đấu vào Đảng. Hàng tháng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên trực tiếp về sinh hoạt ở các chi bộ để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp Đảng, có giải pháp tháo gỡ kịp thời; thực hiện nghiêm các khâu rà soát, đối chiếu, thẩm định chặt chẽ hồ sơ, đưa ra khỏi danh sách đối tượng kết nạp Đảng những quần chúng không đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định có như vậy mới tạo được niềm tin với quần chúng nhân dân.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác tạo nguồn, quản lý nguồn và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú. Đảng ủy tăng cường chỉ đạo các chi bộ phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức làm công tác tạo nguồn và giúp đỡ quần chúng (khi đủ 12 tháng trở lên).
Phân công cấp ủy viên phụ trách tổ chức đoàn thể ở cơ sở hướng dẫn, củng cố, tổ chức, phát triển hội viên, lựa chọn quần chúng tiêu biểu thông qua các phong trào hoạt động đưa vào nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
Các chi bộ thực hiện đảm bảo yêu cầu quản lý tốt nguồn kết nạp đảng viên, thực hiện đảm bảo 3 bước: quản lý nguồn, đánh giá chất lượng nguồn và phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy trình, hướng dẫn quần chúng khai lịch sử chính trị, các yêu cầu của hồ sơ, xác minh thẩm tra hồ sơ đảm bảo thời gian.
Thứ tư, Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên và tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phát triển đảng viên của chi bộ điển hình. Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Đảng ở thôn, nhất là các chi bộ có dưới 5 đảng viên. Lồng ghép nội dung sinh hoạt của tổ chức đoàn thể với các hoạt động của công tác phát triển đảng viên, tạo điều kiện đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.
Qua kinh nghiệm ở xã cho thấy, khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên là thực tế chung. Tuy nhiên, nếu có giải pháp phù hợp thì công tác phát triển đảng viên vẫn đạt hiệu quả cao. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên giúp Đảng ủy xã có thêm trí tuệ tập thể, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
                                                                                      Minh Châu

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png