Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng > Toàn văn bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Huy Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tại Đại hội Đại

Toàn văn bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Huy Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Pưh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ngày 03 tháng 8 năm 2022

Ngày đăng bài: 03/08/2022

Kính thưa: Đồng chí Đỗ Duy Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn.
Thưa Đoàn Chủ tịch,
Thưa các đồng chí Đại biểu, khách quý,
Thưa toàn thể Đại hội!
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Pưh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng 120 đại biểu chính thức của Đại hội - những đại biểu ưu tú của tuổi trẻ đại diện cho 18 tổ chức đoàn trong huyện về dự Đại hội. Nhân dịp này, chúc các đại biểu và qua các đại biểu đại hội, tôi xin gửi đến toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên huyện lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Pưh lần thứ IV thành công tốt đẹp!
Thưa Đại hội!
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta luôn tin tưởng và khẳng định vai trò to lớn của thanh niên, trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn dân tộc, Người đề cập đến 5 nội dung (về Đảng; về đoàn viên, thanh niên; về nhân dân lao động; về cuộc kháng chiến chống Mỹ; về phong trào cộng sản thế giới và về việc riêng) và nội dung đoàn viên thanh niên (75 từ) được người xếp đứng thứ 2, sau phần nói về Đảng. Người đã căn dặn: ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên”. Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn là lực lượng xung kích cách mạng, tiên phong đi đầu mang trí tuệ, sức trẻ, tình nguyện hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Cùng với tuổi trẻ tỉnh Gia Lai, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Chư pưh đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển huyện nhà. Nhiệm kỳ qua, trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu tất yếu về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ trong huyện đã biểu thị sự tin tưởng, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cấp ủy các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy sáng kiến, cải tiến cách làm, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, trong lãnh đạo, quản lý;  triển khai, cụ thể hoá 3 phong trào, 3 đồng hành" của thanh niên do Tỉnh đoàn phát động, phù hợp với đặc điểm tình hình của đoàn viên, thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, góp phần hoàn thành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội huyện đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên huyện cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể hoá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên của huyện, góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên trong huyện từng bước vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp và ngày càng hiệu quả hơn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trong huyện  đã bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng 647 đoàn viên ưu tú, trong đó có 210 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích mà tuổi trẻ huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ huyện
Thưa Đại hội!
Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của huyện cũng còn những hạn chế, tồn tại, đó là: chưa thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong một số tổ chức đoàn và trong công tác của người đứng đầu; một số nơi chất lượng hoạt động Đoàn còn chưa toàn diện, chưa đi vào chiều sâu; nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở Đoàn còn chậm đổi mới, thiếu tính hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; công tác tập hợp và quản lý đoàn viên còn bộc lộ nhiều hạn chế; công tác quản lý hồ sơ đoàn vụ, văn thư, lưu trữ còn nhiều bất cập…
Với tinh thần của Đại hội là đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, khát vọng, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, tôi đề nghị các đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của huyện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 ngày càng phát triển.
Thưa toàn thể Đại hội
Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và các Nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh Đoàn; Đại hội đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ IV. Ban Thường vụ Huyện ủy cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể mà Đại hội đã đề ra.
Nhân dịp này, tôi xin gợi mở một nội dung để chúng ta suy ngẫm, thực hiện tốt hơn công tác đoàn trong nhiệm kỳ tới: đó là làm thế nào để phấn đấu trở thành người cán bộ ”vừa hồng, vừa chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.
Ví dụ; Muốn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục (nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên trong Báo cáo chính trị của các đồng chí) thì phải như thế nào? thiết nghĩ phải đảm bảo các yếu tố chính sau:
  • Các đồng chí bí thư, phó bí thư phải đào sâu suy nghĩ, trăn trở tìm tòi phương pháp để tuyên truyền, giáo dục hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng…
  • Phải tiến hành ngay trong từng buổi sinh hoạt, dành thời lượng thỏa đáng cho công tác này khi hội họp (không nên chỉ giao việc mà quên mất công tác giáo dục chính trị - tư tưởng).
  • Người đứng đầu phải miệng nói tay làm, không nói suông, nói một đàng làm một nẻo…
  • Từng đồng chí đoàn viên phải làm công tác tuyên truyền, giáo dục.
Như vậy, mỗi đoàn viên phải làm công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là người đứng đầu. Thế thì động lực đâu để làm. Theo tôi, các bạn nên xác định mục đích sống của mình, đời người ngắn ngủi, chúng ta đang sống trong quãng thời gian đẹp nhất đời người, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc nhở: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” vậy thì ý nghĩa cuộc sống không chỉ là ăn ngon, mặc đẹp mà chúng ta phải nâng cao danh dự, nhân cách, mài giũa tâm hồn; giá trị cuộc sống là giá trị danh dự, nhân cách, tâm hồn của mỗi người trong cuộc sống này.
     Vậy làm thế nào để nâng cao danh dự, nhân cách, mài giũa tâm hồn; đó là thông qua quá trình lao động, chúng ta hãy yêu công việc chúng ta đang làm, làm thật tốt, làm hết mình công việc chúng ta đang có; thật sự nỗ lực mỗi ngày, hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Thành quả lao động đem lại sẽ là cuộc sống tốt hơn cho các bạn mỗi ngày.
Vậy thành quả lao động được tạo nên từ những yếu tố nào, đó là 3 yếu tố: Tư duy, nhiệt tình và năng lực; được biểu hiện bằng công thức:
Thành quả lao động = Tư duy x Nhiệt tình x Năng lực (chúng ta lưu ý phép nhân chứ không phải phép cộng, nếu 1 yếu tố = 0 thì thành quả sẽ là 0 vì trong toán học bất kỳ số gì nhân với 0 thì cũng bằng 0). Trong 3 yếu tố này, tư duy là quan trọng nhất, cuộc đời một người được quyết định bởi cách tư duy của con người đó, tư duy khác suy nghĩ, tư duy là quan niệm, tư tưởng, tấm lòng, cách sống vv… của một người. Cuộc sống sẽ thay đổi 180o nếu thay đổi tư duy, nghèo thành giàu, ác  thành thiện, dở thành giỏi… đều nhờ cách tư duy. Tư duy tốt sẽ định hình được kế hoạch cuộc đời của mình (ví dụ: 25 tuổi ta sẽ đạt được gì, 30 tuổi sẽ đạt gì,…) chính là nhờ tư duy.
Vậy làm thế nào để thực hiện 3 yếu tố: Tư duy, nhiệt tình và năng lực trong công việc và trong cuộc sống, nói cách khác là làm sao để tư duy đúng, có nhiệt tình và có năng lực; đó là chúng ta phải sống đúng đạo lý làm người (sống đúng đạo lý làm người là một trong những quy luật của vũ trụ; quy luật vũ trụ là vạn vật luôn vận động theo hướng tốt, hướng tích cực, hướng thiện… việc vận động theo hướng xấu, hướng tiêu cực, hướng ác… đều trái quy luật của vũ trụ và sẽ nhận kết quả không tốt); sống đúng đạo lý làm người là ở nhà là người có trách nhiệm, con hiền, cháu hiếu, kính trên nhường dưới; ở cơ quan thì tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ tức là cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, nói và làm theo nghị quyết của tổ chức mình; ngoài xã hội thì chúng ta phải vị tha, chia sẽ, điều gì mình không muốn thì đừng đem cho người khác… Khi ta sống đúng đạo lý làm người thì mọi việc (ở nhà, cơ quan, ngoài xã hội) đều có cách giải quyết, không bao giờ bị bế tắc trước bất kỳ việc gì.
Tóm lại, điều tôi muốn nói với các đồng chí là trong công tác đoàn chúng ta phải làm việc hết mình, tìm niềm vui trong công việc, phải tư duy trước bất cứ việc gì và sống đúng đạo lý làm người. Hãy sống hết mình, làm việc hết mình cho ngày hôm nay sẽ nhìn thấy ngày mai, nếu sống hết mình, làm việc hết mình cho ngày mai sẽ nhìn thấy tương lai; thay vì chăm chăm mong ngóng ngày mai, mong ngóng tương lai thì hãy dành toàn bộ sức lực cho ngày hôm nay. Đó là con đường tốt nhất để biến ước mơ thành hiện thực, đó là con đường ngắn nhất để trở thành người cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên”..
Thưa các đồng chí!
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Chư Pưh lần thứ tư có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội đã suy nghĩ, đã bàn bạc lựa chọn rồi thì tại đại hội tiếp tục suy nghĩ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, được sự tín nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội hôm nay đề ra, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên huyện tiếp tục đạt những thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.
Kính thưa Đại hội!
Nhân Đại hội này, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi chân thành cảm ơn Ban Chấp hành tỉnh đoàn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, các đồng chí trong Thường trực tỉnh đoàn và cá nhân đồng chí Đỗ Duy Nam – Phó Bí thư tỉnh đoàn đã luôn quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên huyện trong thời gian qua và mong muốn rằng Huyện đoàn tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.
 Và cũng nhân dịp Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ IV, để ghi nhận những đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng tuổi trẻ huyện bức trướng mang dòng chữ: “TUỔI TRẺ CHƯ PƯH ĐOÀN KẾT, TIÊN PHONG, BẢN LĨNH, KHÁT VỌNG, SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN”.
Xin chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cám ơn./.
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 14
Tổng số lượt truy cập: 14
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png