Trang chủ > Tin tức > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng > Một số giải pháp đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn c

Một số giải pháp đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp

Ngày đăng bài: 18/02/2022
Đảng lãnh đạo Đoàn nói chung, lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là vấn đề có tính nguyên tắc “bất di, bất dịch”. Việc tổ chức và lãnh đạo Đoàn Thanh niên được Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng ta đặt ra từ rất sớm.
Thấu triệt và vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, trong các văn kiện của Đảng, Đảng ta luôn nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp và bảo đảm cho sự vững mạnh của Đoàn.
 
 
2.jpg
 
 
Đặc biệt, trước thềm đại hội đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, một lần nữa khẳng định không khi nào, chưa bao giờ Đảng ta buông lỏng sự lãnh đạo đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung, lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 nói riêng.
Lịch sử ra đời, cống hiến, trưởng thành và chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng trong hơn 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn chấp hành sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng - đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật “sống còn” đối với sự tồn tại và trưởng thành của Đoàn. Theo đó, hơn bao giờ hết và không thể khác, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII theo tinh thần Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư không chỉ là vấn đề cấp bách trước mắt, còn là vấn đề chiến lược lâu dài.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Để nhận diện, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các cơ quan chức năng của Trung ương Đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện nghiên cứu Thanh niên tiếp tục nghiên cứu nhận diện đúng, trúng và cung cấp đầy đủ những luận cứ khoa học, sắc bén để phòng, chống có hiệu quả những âm mưu, thủ đoạn đã, đang và sẽ phát sinh để tiếp tục phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cả trước, trong và sau đại hội. Hệ thống báo chí, truyền thông của các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền sâu, rộng, liên tục với tần xuất ngày càng tăng Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư đến mọi tổ chức đoàn và đoàn viên.
Các cấp ủy Đảng nâng cao nhận thức về tính cấp thiết phải quán triệt và thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư, coi đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo năm 2022 với những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; gắn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TW với Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Các cấp bộ Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 bằng những nội dung phong phú, hình thức lôi cuốn và phù hợp để Chỉ thị thấm sâu vào cán bộ, đoàn viên, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt và cán bộ Đoàn chuyên trách.
Các tổ chức Đoàn cần thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng cùng cấp về công tác chuẩn bị và tiến hành hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, chủ động tham mưu đúng và trúng cho chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng những chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này hiệu quả.
Trung uơng Đoàn cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chuyên trách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ban Chỉ đạo 35 trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương chủ động phát hiện, bóc gỡ những bài viết tán phát trên mạng xã hội, internet có nội dung phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
 
                                                     Minh Châu ( Tổng hợp từ nguồn Tuyên giáo)

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png