Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Đồng chí Huỳnh Minh Thuận-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Su B, x

Đồng chí Huỳnh Minh Thuận-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Su B, xã Ia Hla

Ngày đăng bài: 10/03/2023
Thực hiện Quy định số 1385-QĐ/TU, ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, chiều ngày 07/3/2023 tại Hội trường thôn Dư Keo, xã Ia Hla, đồng chí Huỳnh Minh Thuận-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn Su B, xã Hla; cùng tham dự buổi sinh hoạt chi bộ có đại diện Thường trực Đảng ủy Ia Hla.
 
cb.png
Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Su B
 
Theo báo cáo tình hình các mặt công tác tháng 02, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023 của chi bộ có đánh giá: Trong tháng 02 năm 2023 chi bộ đã lãnh đạo hệ thống chính trị thôn tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt việc phát triển kinh tế, đến nay Nhân dân trong thôn đã trồng được 291 ha các loại cây trồng; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cây cây, vật nuôi (hiện thôn có 28 hộ trồng 12 ha nhãn Hương Chi, có 01 nông hội nuôi dê với 568 con); tổng đàn gia súc là 716 con (trong đó đàn bò 120 con, dê 568 con, lợn 28 con), đàn gia cầm phát triển ổn định với 428 con. Văn hóa-xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhất là quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền duy trì sỹ số học sinh; cấp phát các mặt hàng chính sách cho Nhân dân, cho hộ nghèo và các gia đình chính sách kịp thời, đúng đối tượng theo quy định; đã rà soát, đề nghị cấp trên hỗ trợ gạo cho 10 hộ với 65 khẩu; rà soát hộ thiếu đói giáp hạt để hỗ trợ gạo cho 10 hộ với 44 khẩu; trong tháng có 01 hộ thoát nghèo. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị như: Chi bộ thường xuyên nghiên cứu, vận dụng và tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các phương thức lãnh đạo của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ ở địa bàn; lãnh đạo Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, gắn bó chặt chẽ với nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường phối hợp công tác; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của nhân dân để tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
 
Qua dự sinh hoạt chi bộ đồng chí Huỳnh Minh Thuận-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ nghiêm túc theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” để tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề nghị Chi ủy, chi bộ thôn phải căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” để tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề, nhất là sinh hoạt chuyên đề đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phải cụ thể, rõ ràng, chính xác để ban hành nghị quyết, kết luận của Chi bộ sát với tình hình thực tế tại địa bàn, qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Đồng thời, đồng chí đề nghị Thường trực Đảng ủy xã Ia Hla thường xuyên đôn đốc các đồng chí đảng ủy viên của xã được phân công phụ trách chi bộ các thôn, làng, thường xuyên tham dự sinh hoạt thôn, làng để nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy; có kế hoạch tổ chức kiểm tra chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc, qua đó hướng dân, tư vấn để tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
                                                                       Nguyễn Huệ

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 8
Năm hiện tại: 109
Tổng số lượt truy cập: 109
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png