Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > UBND huyện Chư Pưh ban hành Kế hoạch Tiếp Công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 20

UBND huyện Chư Pưh ban hành Kế hoạch Tiếp Công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2021

Ngày đăng bài: 23/12/2020
Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 17/12/2020 về Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện năm 2021 như sau:

2.jpg
Hình ảnh minh họa
 
I. Nội dung tiếp công dân:
1. Tiếp công dân định kỳ mỗi tháng ít nhất 02 ngày theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Luật Tiếp công dân.
2. Tiếp công dân đột xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân đối với những trường hợp sau:
a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.
b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
II. Thành phần, thời gian, địa điểm tiếp công dân
1. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công tiếp công dân vào ngày 15 và 01 hàng tháng (nếu trùng ngày Lễ, Tết hoặc công tác đột xuất sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo). Ngoài ra, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp công dân đột xuất.
2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc huyện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
3. Địa điểm tiếp công dân: tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
4. Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được niêm yết công khai tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện và Cổng thông tin địa tử huyện Chư Pưh.
III. Tổ chức thực hiện
1. Trên cơ sở Kế hoạch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳ cùng ngày với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân (ngày 15 và ngày 01 hàng tháng).
2. Giao Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của người chủ trì buổi tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc để yêu cầu các cơ quan thực hiện đúng các kết luận, chỉ đạo trong buổi tiếp công dân.
3. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân huyện để chuẩn bị nội dung tiếp công dân; báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo trong buổi tiếp công dân cho Ủy ban nhân dân huyện, đồng gửi Ban Tiếp công dân huyện tổng hợp theo quy định.
4. Yêu cầu Công an huyện bố trí cán bộ trực tại Ban Tiếp công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ của Ủy ban nhân huyện tại Kế hoạch này.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 4
Tổng số lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png