Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh tập huấn lớp bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ HC

Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh tập huấn lớp bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ HCCB ở cơ sở năm 2022

Ngày đăng bài: 16/06/2022
Chiều ngày 10/06/2022, tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức bế mạc tập huấn lớp bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ HCCB ở cơ sở năm 2022.

Về dự, có Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Tư pháp huyện và 104 đồng chí là Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng Cựu chiến binh các xã, thị trấn trong toàn huyện.

ccb.jpg
Quang cảnh hội nghị tập huấn
 
Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 06 đến ngày 10/06/2022, các học viên được nghiên cứu 4 nội dung về lý luận chính trị và công tác Hội, gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống chính trị ở VN, vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội CCB VN và xây dựng tổ chức Hội CCB cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.  Ngoài ra các học viên còn nghe Nghị quyết ĐH đại biểu Hội CCB Chư Pưh lần thứ IV, 2022 -2027 và được bồi dưỡng lý luận công tác truyền thống chiến đấu của Qu