Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Hội Nông dân huyện Chư Pưh: Hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, hướng

Hội Nông dân huyện Chư Pưh: Hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, hướng đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày đăng bài: 18/04/2023
Đến thời điểm, huyện Chư Pưh đã tiến hành xong công tác Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Có thể nói, với việc 9 đơn vị cấp xã và thị trấn đã tiến hành xong Đại hội, huyện Chư Pưh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở. Nhìn chung, công tác Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Cấp ủy cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về kinh phí để Hội Nông dân cơ sở tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn được diễn ra thuận lợi.

Picture3.png
Đại hội điểm Nông dân thị trấn Nhơn Hòa lần thứ VIII

 
Thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 16 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên về việc xây dựng, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Chư Pưh đã xây dựng Kế hoạch số 85 ngày 15/11/2022 về tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn công tác chuẩn bị, công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp trong huyện; tham mưu thành Thành lập Ban Tổ chức, các tiểu Ban phục vụ Đại hội; Chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, thời gian tổ chức Đại hội báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh. Bên cạnh đó Huyện Hội còn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chọn Hội nông dân thị trấn Nhơn Hòa làm điểm tổ chức Đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm, thành lập các Tổ giúp việc chuẩn bị cho tổ chức Đại hội; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, chỉ đạo việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đại biểu Hội nông dân các xã và thị trấn.
Nhờ vậy, ngày ngày 16/2/2023, Đại Hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Nhơn Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của gần 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.398 Hội viên Nông dân toàn thị trấn. Đại Hội đã bầu 15 Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, bầu Ủy ban kiểm tra và các Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới. Ngay sau Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thị trấn Nhơn Hòa nhiệm kỳ 2023 -2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đánh giá điểm mạnh và những hạn chế tại Đại hội này để rút kinh nghiệm Đại hội các đơn vị còn lại. Ông Ksor H’ Phít – đại biểu Hội Nông dân thị Nhơn Hòa cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Nhơn Hòa lần thứ VIII để bầu chọn những thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Theo tôi đây là những người xuất sắc, nhiệt tình, năng nổ, tôi tin rằng những đồng chí này sẽ lãnh đạo Hội Nông dân thị trấn ngày vững mạnh, góp phần xây dựng thị trấn Nhơn Hòa ngày càng phát triển".
Trên cơ sở căn cứ Hướng dẫn của Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tham mưu Cấp ủy cùng cấp xây dựng hoàn chỉnh các nội dung văn kiện như các báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cùng cấp và cấp trên. Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp trên trực tiếp. Bầu Ủy Ban kiểm tra cùng cấp theo quy định. Thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 - 2028. Có thể nói, với việc 9  đơn vị cấp xã và thị trấn đã tiến hành xong Đại hội, huyện Chư Pưh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở. Nhìn chung, công tác Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Cấp ủy cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về kinh phí để Hội Nông dân cơ sở tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn được diễn ra thuận lợi.Ngoài nguồn kinh phí được phân bổ theo quy định, Hội Nông dân xã còn thực hiện vận động xã hội hóa, tạo thêm nguồn kinh phí để tổ chức Đại hội thêm phần long trọng. Nói về sự thành công của Đại hội Nông dân thị trấn Nhơn Hòa, bà Võ Thị Mến – CT HND thị trấn Nhơn Hòa tâm sự: “Là đơn vị được Ban thường vụ Hội Nông dân chọn làm điểm tổ chức Đại hội để các xã, thi trấn rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội. Chính vì vậy, để tổ chức thành công đại hội, HND thị trấn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng; những Chỉ thị, Nghị quyết, quy chế bầu cử tới hội viên. Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt Đại hội Nông dân thị trấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Nông dân thị trấn là tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết đại hội đề ra, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể, phân công rõ trách nhiệm của từng đồng chí theo quy chế hoạt động của nhiệm kỳ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đặt ra”.
Theo ông Trần Đức Hậu – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Pưh cho biết: Sau khi có Chỉ thị của Huyện ủy, Kế hoạch của Huyện hội các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc; một số đơn vị Đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội Hội Nông dân, phân công cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn phụ trách, giúp đỡ các phần việc để tổ chức thành công đại hội. Quy trình nhân sự Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc đúng 5 bước theo hướng dẫn của huyện. Kết quả Đại hội có 100 % đơn vị đều bầu cử đúng định hướng theo nhân sự đã duyệt. Đại hội cấp cơ sở lần này đã bầu ra được 112 đồng chí, trong đó 84 đồng chí tái cử, 28 đồng chí bầu mới, cán bộ nữ đạt 20% trở lên. Về Chủ tịch hội có 9/9 đồng chí tái cử, chiếm tỷ lệ 100%; nữ có 1 đồng chí. Đánh giá kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân các xã trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Trần Đức Hậu, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện nói: “Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhờ làm tốt các bước công tác chuẩn bị, Đại hội các xã hoàn thành tốt các phần việc đề ra, cụ thể: bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đủ số lượng, đúng thành phần điều kiện đặc thù địa phương, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành từ 10 đến 14 đồng chí; gồm Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội cấp xã từng bước được trẻ hóa, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, chú trọng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, từ cơ sở; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  Sắp tới, Ban Thường Vụ Hội nông dân huyện sẽ tham mưu Ban Dân Vận Huyện ủy trình Ban Thường vụ Huyện ủy về cơ cấu nhân sự, xây dựng hoàn chỉnh nội dung văn kiện, lập dự trù kinh phí và chuẩn bị các công việc khác có liên quan để Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện đạt hiệu quả cao nhất; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới”.
Còn gần 3 tháng nữa, Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra, với việc thực hiện hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp xã, Hội Nông dân huyện sẽ có nhiều thời gian, kinh nghiệm để tập trung cho nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Thông qua việc tổ chức Đại hội góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường tình đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân huyện trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân huyện nhà.
 
                                                                                                     Hà Chi

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 6
Tổng số lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png