Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa IV năm 2022

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa IV năm 2022

Ngày đăng bài: 23/11/2022
Sáng ngày 22/11/2022, Tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Chư Pưh, Trung tâm Chính trị phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng (khóa 4) năm 2022 cho 40 đồng chí là những quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở Đảng trên toàn huyện.

Picture1.jpg
  Quang cảnh lớp học
 
Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 22/11-25/11/2022) các đồng chí học viên sẽ được các đồng chí Báo cáo viên của huyện và giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện giới thiệu 05 chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng Sản Việt Nam. Ngoài các chuyên đề bắt buộc trong giáo trình do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, học viên sẽ được hướng dẫn các thủ tục làm hồ sơ kết nạp đảng… Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được Trung tâm Chính trị cấp giấy chứng nhận hoàn thàn