Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp hè 2015, trên địa bàn xã Ia Le và Ia Blứ.

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp hè 2015, trên địa bàn xã Ia Le và Ia Blứ.

Ngày đăng bài: 12/05/2015
Ngày 07/5/2012, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATT huyện Chư Pưh, đã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong dịp hè 2015, trên địa bàn xã Ia Le và xã Ia Blứ.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra 12 cơ sở  sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên xã Ia Le và xã Ia BLứ. Trong đó, 6 cửa hàng tập hoá bán các thực phẩm đoàn đã kiểm tra giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận VSATTP, giấy đăng kí vệ sinh môi trường và kiểm tra nhãn sản phẩm, hạn sử dụng. Đoàn đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở 2 trường hợp không có giấy chứng nhận vệ sinh ASATP, hàng hoá hết hạn sử dụng. Đối với các quán dịch vụ ăn uống, Đoàn sẽ tập trung kiểm tra điều kiện VSATTP, quy trình chế biến, bảo quản thự