Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > UBND huyện Chư Pưh đã ban hành Kế hoạch số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào

UBND huyện Chư Pưh đã ban hành Kế hoạch số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và triển khai đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện

Ngày đăng bài: 23/12/2020
Hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đúng thời hạn quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử theo đúng quy định của Nghị định số 87/2020/ND-CP và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngay 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
1.jpg
Hình ảnh minh họa
Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch. Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan.
1. Nguyên tắc thực hiện
Dữ liệu hộ tịch do cơ quan nào lưu trữ thì cơ quan đó sẽ thực hiện số hóa. Trường hợp số hộ tịch được lưu ở 02 cấp (cấp huyện, cấp xã) thì UBND cấp có thẩm quyền đăng ký hộ tịch thực hiện số hóa.
Đối với những đơn vị do chia tách, sáp nhập địa giới hành chính do cơ quan lưu sổ hộ tịch thực hiện số hóa.
Thông tin hộ tịch được nhập là thông tin hiện tại đã dược chỉnh lý (thay đổi, cải chính, bổ sung...).
2. Lộ trình thực hiện
Lộ trình thực hiện số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc từ các sổ hộ tịch đang lưu trừ tại Phòng Tư pháp; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gồm 04 giai đoạn. Cụ thể như sau:
Giai đoạn 1: Sổ hộ tịch đã được dăng ký từ ngày 01/01/2016 (ngày Luật hộ tịch có hiệu lực thi hành) đến ngày 01/10/2018 (ngày triển khai thực hiện đăng ký hộ tịch trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp). Thời gian hoàn thành: tháng 12 năm 2021.
Giai đoạn 2: Số hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (dữ liệu đãng ký hộ tịch từ năm 2006 đến hết năm 2015). Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2023.
Giai đoạn 3: Sổ hộ tịch được dâng ký theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 cua Chính phủ về đăng ký hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 1999 đến năm 2006). Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2024.
Giai đoạn 4: Sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1976 đến năm 1999. Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2024.
3. Nội dung thực hiện
a) Hướng dẫn số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện từ toàn quốc
Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp;
Cơ quan thực hiện: UBND các xã, thị trấn;
Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
b) Phân loại các sổ hộ tịch để bảo đảm việc số hóa và cập nhật dừ liệu hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch diện tử toàn quốc được thuận lợi, tận dụng được các thông tin công dân đã được tạo lập và thiết lập mối quan hệ nhân thân trong cơ sở dữ liệu, tại mỗi giai đoạn ưu tiên thực hiện và hoàn thành việc cập nhật, số hóa lần lượt các nhóm sổ hộ tịch gốc theo thứ tự như sau:
Nhóm Sổ đăng ký kêt hôn; nhóm Sổ đăng ký khai sinh; nhóm Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; nhóm Sổ đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nhóm Sổ đăng ký khai tử; các số đăng ký hộ tịch còn lại, bao gồm sổ đăng ký giám hộ; Sổ đăng ký chẩm dứt giám hộ; sổ ghi chú ly hôn và sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc...
Tài liệu hướng dẫn thực hiện số hóa chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc do Bộ Tư pháp ban hành (kèm theo Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp).
          Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn;
          Thời gian thực hiện: Tháng 01/2021.
c) Tổ chức thực hiện số hóa, chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc
Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn;
Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hoàn thành trước ngày 30/11/2024.
ĐVH
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 4
Tổng số lượt truy cập: 13
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png