Trang chủ > Tin tức > Tin tổng hợp > hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu H

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 21/05/2021
Ngày 18/5/2021, UBND huyện Chư Pưh ban hành Hướng dẫn số 127/HD-UBND thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện.
1.jpgHình ảnh minh họa
 
Theo đó, các cơ quan, đơn vị, và UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên tuyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả để cử tri lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện năm 2021.
Kết thúc cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, thủ tục hồ sơ để xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn
1.1. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.
a. Đối với các tập thể là các xã, thị trấn, thôn, làng:
- Có phát động đợt thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương (có kế hoạch, nội dung, biện pháp thực hiện và đánh giá tổng kết).
- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đảm bảo đúng tiến độ; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định. Có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng thời gian quy định.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đảm bảo kịp thời, hiệu quả, thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn.
- Có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu, thành phần (không phải bầu lại, bầu thêm); kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.
b. Đối với các tập thể là các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trực tiếp tham gia công tác bầu cử: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
c. Cá nhân đạt các tiêu chuẩn:
- Trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp.
- Có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử tại đơn vị (Tiêu chuẩn này áp dụng đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh); Giải pháp mang lại hiệu quả trong thực hiện công tác bầu cử có thể áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh (Tiêu chuẩn này áp dụng đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ)
1.2. Tiêu chuẩn tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Do UBND các xã, thị trấn quy định phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ được giao.
2. Số lượng khen thưởng
a) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử huyện (phòng Nội vụ) lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân đề xuất UBND tỉnh, trên cơ sở đó UBND tỉnh tiến hành xem xét, lựa chọn.
b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử huyện (phòng Nội vụ) lựa chọn không quá 03 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu, trong đó phải có ít nhất 01 tập thể và 01 cá nhân ở các cấp cơ sở, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử, báo cáo Ủy ban bầu cử huyện thống nhất và trình UBND huyện xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
c) Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện:
+ Đối với các xã, thị trấn: lựa chọn 02 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu, trong đó có ít nhất 01 tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu ở thôn, làng.
+ Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trực tiếp tham gia công tác bầu
cử: lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu (đối với tập thể có từ 10 người
trở lên chọn 01 tập thể và 02 cá nhân).
d) Giấy khen của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Do UBND các xã, thị trấn quy định.
ĐVH

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đoàn Văn Hợi- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện- Phó Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 5
Năm hiện tại: 19
Tổng số lượt truy cập: 19
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png