Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC

HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC

Ngày đăng bài: 09/12/2021
Sáng 9/12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến.

hn.png
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu của huyện, chủ trì là Thường trực Huyện ủy; thành phần tham dự gồm có: các đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng và phó các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy; trưởng (hoặc phó phụ trách) các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp huyện và Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Các đại biểu tham dự tại điểm cầu huyện đều được tiêm 02 mũi vắc xin covid-19, thực hiện ngồi dự giãn cách; được đo thân nhiệt và tổ chức quán triệt về việc, đảm bảo theo thông điệp 5k của Bộ Y tế và thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh và huyện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận và Quy định những điều đảng viên không được làm cùng tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. Đặc biệt là được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Để triển khai thực hiện thật tốt các Kết luận và Quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng.
Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo: "Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".
Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, có thể thấy, nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế đã được ban hành, trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành Quy định mới số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm thay thế Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quy định số 37-QĐ/TW cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
         
Minh Châu

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 2
Tổng số lượt truy cập: 16
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png