Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 30/10/2017
Chiều ngày 26/10/2017, tại phòng họp A, UBND huyện Chư Pưh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. Chủ trì Hội nghị: đồng chí Rah Lan Lân, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

bh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết
 
Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng số người tham gia tính đến ngày 30/9/2017 về BHXH là 1.807 người  đạt tỷ lệ 4,06% so với lực lượng lao động toàn huyện, thấp hơn so với tỷ lệ chung của toàn  tỉnh (tỷ lệ của tỉnh 8,92%) so với năm 2012 số người tham gia BHXH tăng 20% tương ứng 303 lao động; về BHYT là 68.889 người đạt tỉ lệ 94,9% dân số toàn huyện, cao hơn tỷ lệ chung của tỉnh (tỷ lệ của tỉnh  87,49%) so với năm 2012 tăng 49% tương ứng 22.682 người; Về BHTN là 1.270 người đạt tỷ lệ 2.9% trên tổng số lao động trong  huyện thấp hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh 7.3%, so với năm 2012 tăng 29% tương đương với 291 người.Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, Bảo hiểm xã hội tự nguyện được tuyên truyền rộng rãi nhằm thu hút người dân tham gia và triển khai cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng hộ cận nghèo;  BHYT hộ gia đình; học sinh; người dân tộc thiểu số ở vùng khó; Người nghèo. Số thu BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2012 đến ngày 30/9/2017 là 295,8 tỷ đồng.

lan.jpg
Đồng chí Rah Lan Lân chủ trì Hội nghị
         
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Rah Lan Lân đã đề nghị các cấp, các ngành cần Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện theo hướng chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.
Ksor Bun-Chư Pưh

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 22
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png