Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Huyện Chư Pưh: Khai mạc lớp tập huấn phòng chống tham nhũng năm 2014.

Huyện Chư Pưh: Khai mạc lớp tập huấn phòng chống tham nhũng năm 2014.

Ngày đăng bài: 03/08/2014
Sáng ngày 31/7/2014, tại TTBDCT huyện, Thanh Tra huyện phối hợp với TTBDCT huyện Chư Pưh đã tổ chức lớp tập huấn phòng chống tham nhũng năm 2014 cho 150 học viên là Chủ tịch UBND – UBMTTQ xã; cán bộ Địa Chính; Tư Pháp; Chi hội trưởng hội phụ nữ, Thôn trưởng, Mặt trận thôn.
Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên Thanh tra tỉnh truyền đạt 4 nội dung: Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật tiếp công dân; Luật phòng chống tham nhũng trong đó đi sâu, làm rõ các nôi dung quan trọng như: Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, giải quyết khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ công chức; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong quản lý công tác giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm. Quyền, nghĩa vụ  và trách nhiệm của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm; nguồn gốc, bản chất của tham nhũng, các biểu hiện của hành vi tham nhũng; Quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quy định về phòng chống tham nhũng, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức và vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống theo pháp luật cho cán bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác giải khi