Trang chủ > Tin tức > Hoạt động huyện > Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy,

Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn quý I năm 2023

Ngày đăng bài: 31/03/2023
Thực hiện chương trình làm việc năm 2023; sáng ngày 28/3/2023 tại phòng họp Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Thuận - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tích Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Huy Châu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; trưởng và phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

giao-ban.png
Toàn cảnh Hội nghị
 
Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn quý I, nhiệm vụ các mặt công tác quý II năm 2023 đánh giá: Trong quý I năm 2023, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn đã bám sát Quy chế làm việc cấp ủy khóa X; Chương trình làm việc năm 2023 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của Huyện ủy năm 2023 về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận, thông báo kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ban tuyên giáo Huyện ủy đã - Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng năm 2023; hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2023; tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền biển, đảo năm 2023; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2023. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ; thực hiện quy trình chính sách cán bộ kịp thời, đúng quy định; làm tốt ông tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ có chi ủy được quan tâm chỉ đạo, toàn huyện hiện có 135 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó 89/135 chi bộ có chi ủy, đạt 65,92%; 62/74 chi bộ thôn, làng có chi ủy (chiếm 83,78%); trưởng thôn, làng là đảng viên 67/74 (chiếm 90,54%), bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng là 50/74 (chiếm 67,56%); trong quý kết nạp được 11 quần chúng ưu tú vào Đảng, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 1.685 đồng chí. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; chương trình kiểm tra, kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở; tham mưu thành lập 01 Đoàn kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên. Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cấp ủy tổ chức tiếp xúc đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát tình hình làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hướng dẫn thực hiện chủ trương “Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hằng tuần có ít nhất 01 ngày đi cơ sở”. Văn phòng Huyện ủy tăng cường công tác nắm tình hình, tổng hợp báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động tham mưu xây dựng Chương trình làm việc tháng của Ban Thường vụ Huyện ủy; lịch làm việc hằng tuần của Thường trực Huyện ủy. Trên cơ sở đó, bám sát nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất để tham mưu và đảm bảo công tác phục vụ kịp thời; tham mưu tổng hợp các nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2023... Trung tâm chính trị huyện tiếp tục triển khai kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổ chức mở 02 lớp học tập, chỉ thị, nghị quyết với 285 cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị huyện tham gia học tập. Tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn Nhân dân sản xuất, thu hoạch các loại cây trồng vụ đông - xuân; tổng diện tích gieo trồng vụ đông – xuân niên vụ 2022 - 2023 toàn huyện là: 1.882,5ha đạt  100,40% kế hoạch, đạt 103,49% so với cùng kỳ; chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức ra quân nạo, vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện chủ động trong việc điều tiết nước tưới không để xảy ra hạn hán cục bộ; chăn nuôi phát triển ổn định, đến nay tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 95.886 con, tổng đàn gia cầm 91.277 con; nguồn thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm được đảm bảo, công tác tiêu độc, khử trùng chuồng trại và tiêm phòng cho vật nuôi được triển khai rộng khắp để phòng ngừa dịch bệnh xảy ra; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, lồng ghép, phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng Nông thôn mới theo Đề án đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; triển khai thực hiện các quy định mới của tỉnh về bộ tiêu chí nông thôn mới các xã, thôn, làng giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, rà soát, đăng ký kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; thống nhất lựa chọn làng Thơh Ga B, xã Chư Don để đề xuất Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng điểm làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; Công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo ủy ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện thực hiện đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Nhân dân; triển khai việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác dạy và học, tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2022 - 2023; bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán, triển khai tổ chức học tập sau kỳ nghỉ theo kế hoạch; vận động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số học sinh; tập trung các nguồn lực xây dựng điểm trường “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân luôn được chú trọng, tuyến xã là 1.612 lượt người lượt khám, chữa bệnh; công tác an sinh xã hội, chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt; tiếp tục triển khai đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng kế hoạch giảm nghèo, chỉ đạo rà soát đối tượng đăng ký hộ nghèo năm 2023, đánh giá khả năng thoát nghèo của hộ, tổng hợp danh sách đăng ký thoát nghèo, theo chỉ tiêu giao. Triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2023 có hiệu quả, theo đúng kế hoạch; triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nên trật tự an toàn xã hội được ổn định. Triển khai thực hiện Chương trình làm việc năm 2023; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập, hội nghị thông tin tình hình thời sự. Chú trọng cử đi học, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, làng; quan tâm, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; chỉ đạo uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát theo quy định; công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm thường xuyên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
                                                                       Nguyễn Huệ

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Huyện Chư Pưh- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Thị trấn Nhơn Hòa - Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3850009 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Siu Y Bé Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử
- Giấy phép: 09 /GP-TTĐT ngày 11/11/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 22
Tổng số lượt truy cập: 22
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 
Copyright © 2017
icontop.png