Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tổng cộng có: 178 thủ tục
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 


Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục chứng thực di chúc Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã
 
Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tư pháp, Cơ quan đại diện; Tổ chức hành nghề công chứng. Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Cơ quan đại diện, Phòng Tư pháp, UBND cấp xã; Tổ chức hành nghề công chứng Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp xã. Lĩnh vực tư pháp
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Phòng Tư pháp, UBND cấp xã Lĩnh vực tư pháp

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Ia Hru- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia  Hru- Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Thái Nghiêm- CT UBND xã

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 190
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png