Trang chủ > 16. Lĩnh vực Nghĩa vụ Quân sự
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục miễn gọi nhập ngũ thời chiến Phòng Nội vụ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LẦN ĐẦU Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Lĩnh vực Chính quyền địa phương
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ TRONG NGẠCH DỰ BỊ Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Lĩnh vực đất đai
Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Lĩnh vực đất đai
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CHUYỂN ĐI KHI THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ HOẶC NƠI LÀM VIỆC, HỌC TẬP Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Lĩnh vực đất đai
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CHUYỂN ĐẾN KHI THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ HOẶC NƠI LÀM VIỆC, HỌC TẬP Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Lĩnh vực đất đai
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TẠM VẮNG Phòng Tài nguyên-Môi trường, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Lĩnh vực đất đai

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Ia Hru- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia  Hru- Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Thái Nghiêm- CT UBND xã

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng số lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png