Default news teaser image
Quyết định phân khai danh mục kiên cố hóa hạ tầng giao thông nông thôn và nông thôn năm 2022
Quyết định phân khai danh mục kiên cố hóa hạ tầng giao thông nông thôn và  nông thôn năm 2022! Xem tại đây!

Default news teaser image
Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu: Kiên cố hóa kênh mương phụ cánh đồng thôn Tao chor, Plei Đung
Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu: Kiên cố hóa kênh phụ cánh đồng thôn Tao chor, Plei Đung! Xem tại đây!

Default news teaser image
Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu: Kiên cố hóa kênh mương phụ cánh đồng thôn Tao chor, Plei Đung
Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu: Kiên cố hóa kênh phụ cánh đồng thôn Tao chor, Plei Đung. View at here!

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường GTNT thôn Tao Chor
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đường GTNT thôn Tao Chor.Xem tại đây!

Default news teaser image
QĐ phê duyệt KH LCNT công trình Đường giao thông thôn Tao Chor, xã Ia Hrú
QÐ phê duyệt KH  LCNT  công trình Đường giao thông thôn Tao Chor, xã Ia Hrú! View at here.

Default news teaser image
QĐ phê duyệt KH LCNT công trình Đường giao thông thôn Tao Chor, xã Ia Hrú
Qđ phê duyệt KH  LCNT  công trình Đường giao thông thôn Tao Chor, xã Ia Hrú. View at here .

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiên cố hó kênh mương phụ cánh đồng thôn Tao Chor, Plei Đung
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiên cố hó kênh mương phụ cánh đồng thôn Tao Chor, Plei Đung. Xem tại đây!

Quyết định phê duyệt hồ sơ KTKT nguồn vốn kênh cố hóa kênh mương Đường thôn Tao Chor và thôn Plei Đung
Quyết định phê duyệt hồ sơ KTKT nguồn vốn kênh cố hóa kênh mương Đường thôn Tao Chor và thôn Plei Đung
Quyết định phê duyệt hồ sơ KTKT nguồn vốn kênh cố hóa kênh mương Đường thôn Tao Chor và thôn Plei Đung. Xem tại đây!

Quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng đường thôn tao chor
Quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng đường thôn tao chor
Quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng đường thôn tao chor. Xem tại đây

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG NTM năm 2021
Quyết định về việc phân bổ vốn sự nghiệp thuộc chương trình MTQG NTM năm 2021. Xem chi tiết tại đây!

 |<  < 1 2 3  >  >| 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Ia Hru- tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Xã Ia  Hru- Chư Pưh
- Điện thoai: (0269) 3 850 009 - Fax: (0269)3 - Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Thái Nghiêm- CT UBND xã

Hỗ trợ kỹ thuật


Sdt:(0269) 3850009
Email: ubndchupuh@gialai.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 16
Tổng số lượt truy cập: 187
Số người on-line: 1
Copyright © 2017
icontop.png